Neděle

14. července 2024

Nyní

15°

Zítra

17°

Svátek má

Trutnov mění odpadovou strategii, chce lidem usnadnit třídění odpadů

9. 3. 2021

page.Name
Trutnov zareagoval na nový odpadový zákon, který má obce motivovat k vyšší míře třídění. Jinými slovy na snahu dostat využitelné a recyklovatelné materiály pryč ze skládek a rozhýbat recyklační průmysl. Rozhodl se přizpůsobit městskou strategii nakládání s odpady.

Stát během následujících 10 let výrazně omezí možnost svážení komunálního odpadu na skládky. Umožní ukládat část odpadu na skládku za současných 500 korun. Pro letošek 200 kilogramů na obyvatele, pak se má limit postupně o 10 kilogramů ročně snižovat až na 120 kilogramů v roce 2029. Pokud bude produkce odpadu větší, bude poplatek vyšší a časem poroste. Letos začne na 800 korunách za tunu.

„Nový zákon zavedl postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 korun za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 korun v roce 2021, v roce 2023 na 1000 korun, v roce 2025 na 1500 korun až na 1850 korun v roce 2029,“ vysvětlila Vendula Kasperová, vedoucí odboru životního prostředí trutnovské radnice.

Nově nastavený systém bude mít ekonomický dopad na obce, potažmo na jejich občany. „Momentálně naši občané platí 540 korun za svoz komunálního odpadu za rok. Pokud na nový zákon nezareagujeme včas, nezačneme dostatečně třídit, mohl by se tento poplatek několikanásobně zvýšit, a to si nepřejeme,“ zdůraznil trutnovský starosta Ivan Adamec.

CO MĚSTO ZMĚNÍ JEŠTĚ LETOS:
1, Počítá například s rozmístěním asi 20 nádob na sběr použitých olejů a tuků. Lidé je dosud vozili do kontejneru ve sběrném dvoře.

2, Rozšíří systém o sběr bioodpadu v zahrádkářských osadách. Velké kontejnery budou na smluveném místě u kolonií jednou za dva týdny. Rozšíří služby pro značnou část obyvatel a navýší podíl vyseparovaného bioodpadu.

3, Sníží frekvenci svozu velkokapacitními kontejnery ve Lhotě, Libči, Voletinách, Starém Rokytníku a Bohuslavicích, a tím sníží množství odpadů vyvážených na skládku. Kontejnery na obvyklá místa přistaví jednou za dva týdny od pátku do pondělního rána.

CO ZMĚNÍ PŘÍŠTÍ ROK SE SYSTÉMEM DOOR TO DOOR
1, Zajistí barevné odpadové nádoby (120 nebo 240 litrů) na papír a plast, a nádoby zapůjčí občanům (podobně jako půjčuje hnědé popelnice na bioodpad). V první fázi do systému zapojí rodinné domy, později i menší bytové domy.

2, Směsný komunální odpad bude svážen jednou za dva týdny a ve stejné frekvenci budou sváženy i další komodity - plasty, papír a bioodpad.

3, V části Vnitřní město, kde je dosud možnost třídit omezená (není kam umístit kontejnery), bude možné ukládat vytříděný odpad do barevně rozlišených pytlů. Svoz bude probíhat obdobně jako v případě barevných popelnic.

4, Počet barevných kontejnerů (1100 a 1500 litrů) pro plast a papír v zástavbě rodinných domů bude možné snížit. Ubyde nevzhledných míst obestavěných odpadem, který se do kontejnerů nevejde.

5, Snížením frekvence vyvážením černých popelnic (směsný komunální odpad) dojde ke snížení množství odpadů vyvážených na skládku. Občané budou motivováni důsledněji třídit také snadnou dostupností popelnic na tříděný odpad, které budou mít přímo u svého objektu.

Ani toto ale zřejmě nebude konečná podoba nové strategie odpadového hospodářství ve městě. „Musíme být pružní a umět reagovat na vývoj situace. Proto do strategie postupem času zapracujeme i další nápady, které pomohou a usnadní našim občanům třídit odpad,“ dodal trutnovský starosta Ivan Adamec.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek