Pondělí

22. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Zápisy se uskuteční v tichosti. Do prvních tříd v dubnu, do školek v květnu

23. 3. 2021

page.Name
Zápisy k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání budou mít stejně jako loni jinou podobu. Uskuteční se bez osobní účasti dětí. Budoucí prvňáky můžou rodiče zapsat v termínu od 1. do 16. dubna, předškoláky bude možné přihlásit od 3. do 12. května, oznámila mluvčí radnice Michaela Dědková.

Po roce se opakuje stejná situace. Školy jsou kvůli pandemii covidu-19 zavřené. Děti jsou doma, a tam zůstanou i během zápisu. Opět odpadá osobní pohovor, jediná možnost jak učitelé mohou prověřit zralost dětí. Jediné, co rodiče musí udělat, je vyplnit elektronickou přihlášku a e-mailem ji odeslat.

„Odkaz na aplikaci a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých základních škol. Ve výjimečných případech je možné podat přihlášku osobně. Termíny osobního podání na jednotlivých školách a postup lze nalézt taktéž na jejich stránkách,“ upřesnila Dědková.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRUTNOVĚ

• ZŠ kpt. Jaroše, M. Gorkého 38:
         www.zskptjarose.cz
• ZŠ Mládežnická 536: www.zsmltu.cz
• ZŠ V Domcích 488: www.zsvdomcich.cz
• ZŠ R. Frimla 816: www.4zsrf.cz
• ZŠ Komenského 399: www.zskomtu.cz
• ZŠ Náchodská 18: www.zsnachtu.cz
• ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími
     potřebami, Voletiny: www.zsvoletiny.cz

Zápisy budoucích prvňáků se týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňska.

Podobně budou vypadat zápisy k předškolnímu vzdělávání. Přihlášku mohou rodiče poslat do datové schránky Mateřské školy Trutnov (ID datové schránky: 4mpk2jf), e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, vhozením do poštovní schránky mateřské školy nebo zasláním poštou na adresu příslušné školky. Je ale povolené i osobní podání žádosti.

„Bude možné pouze ve čtvrtek 6. a pátek 7. května, vždy od 10 do 14 hodin v kanceláři příslušného pracoviště mateřské školy, a to za dodržení mimořádných ochranných opatření,“ oznámila Michaela Dědková. Žádost o přijetí si lze již nyní stáhnout na webových stránkách školky www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ .

Přednostně školky přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově. Letos se opět v Komenského ulici otvírá třída s Montessori vzděláváním. „Jediným kritériem pro přijetí bude zájem rodičů dítěte o Montessori filozofii, který ověříme ještě před zápisem při vzájemné komunikací o tomto přístupu ke vzdělávání,“ řekla Vladimíra Priputenová, ředitelka Mateřské školy Trutnov.

Organizace zastřešuje všech jedenáct městských školek, úředně označovaných jako detašovaná pracoviště.
• KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Kamila Burešová
tel.: 499 814 957, e-mail: k.buresova@mstrutnov.cz
• KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov – vedoucí pracoviště Lenka Tomášková
tel.: 499 813 066, e-mail: l.tomaskova@mstrutnov.cz
• GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Miroslava Babková
tel.: 499 816 354, e-mail: m.babkova@mstrutnov.cz
• ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Ilona Nesvadbová
tel.: 499 817 632, e-mail: i.nesvadbova@mstrutnov.cz
• V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Petra Trnovská
tel.: 499 815 711, e-mail: p.trnovska@mstrutnov.cz
• TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Dagmar Grohová, tel.: 499 816 701, e-mail: d.grohova@mstrutnov.cz
• NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov - vedoucí pracoviště: Lenka Müllerová
tel.: 499 814 915, e-mail: l.mullerova@mstrutnov.cz
• ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pracoviště: Eva Šinkorová
tel.: 499 732 363, e-mail: e.sinkorova@mstrutnov.cz
• HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pracoviště: Radomíra Viková
tel.: 499 733 387, e-mail: r.vikova@mstrutnov.cz
• BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pracoviště: Iveta Patzeltová
tel.: 499 841 690, e-mail: i.patzeltova@mstrutnov.cz
• VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pracoviště: Marcela Jarkovská
tel.: 499 841 215, e-mail: m.jarkovska@mstrutnov.cz


Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: www.mstrutnov.cz