Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Trutnov znovu zažil prusko-rakouský boj u Janské kaple

28. 6. 2021

Trutnov znovu zažil prusko-rakouský boj u Janské kaple 0 snímků
U kaple na Janském vrchu bylo v neděli odpoledne mimořádně živo. Nejprve tam došlo k přestřelce v rámci bitevní ukázky, potom zazněly výstřely při pietním aktu. Obojí se uskutečnilo jako součást připomínky jediného rakouského vítězství nad Prusy v bitvě u Trutnova roku 1866.

Program poukazující na půlkulaté 155. výročí památné bitvy měl dvě části. Tradiční se odehrála před polednem na Krakonošově náměstí. K pamětní desce zasazené v dlažbě napochodovali příznivci vojenské historie v dobových uniformách. Po krátké slovní připomínce krvavé bitvy přistoupili k obvyklému natření desky černou barvou, na znamení smutku. Pak zazněly oficiální salvy.

Hlavní část vzpomínkové akce se letos uskutečnila na Janském vrchu. Největší atrakcí byla krátká bojová ukázka. Námětem se stalo legendární dobytí kopce rakouskou armádou a vytlačení pruského vojska z trutnovských výšin. "Do ukázky zasáhlo 75 osob ve zbrani. Na Janském vrchu nakonec bylo celkem 96 osob v uniformách a kostýmech," upřesnil Jan Nešněra z Vojensko-historického a muzejního spolku Trutnov, který akci připravil.

Součástí odpoledního programu byly také pietní akt s čestnou salvou, polní mše a projev trutnovského starosty Ivana Adamce. „V roce 1866 to bylo naposledy, kdy se naše město stalo přímým dějištěm bojových operací,“ upozornil.

Před 155 lety se u Trutnova střetlo téměř 60 tisíc pěšáků, přes 4 tisíce jezdců a 25 dělostřeleckých baterií. Rakušané vedení generálem Gablenzem sice bitvu vyhráli, ale měli 4800 padlých, zraněných či zajatých.

Na pruské straně byly ztráty výrazně menší - 1350 padlých zraněných či zajatých podle večerního sčítání. "Podle doplňovacích přehledů z období mezi 28. červnem a 2. červencem to vypadá, že pruské ztráty byly minimálně 2800 mužů vyřazených jakýmkoliv způsobem z aktivní služby (mrtvý, ranění, zajatí, nemohoucí, atd.)," připomněl Jan Nešněra.

Druhý den na to, 28. června 1866, rakouské velení hrubě podcenilo protivníka a místo, aby vítěznou bitvu u Trutnova využilo, prohrálo boje o pohraniční průsmyky. Prusové pronikli do Čech, vše vyvrcholilo rozhodující bitvou 3. července 1866 u Hradce Králové.

Pak přišla pruská odplata. Údajná zrada civilního obyvatelstva, kterou byla vysvětlována porážka u Trutnova, byla trestána drancováním a příkořím. „Údajné zrádné a nepřátelské chování trutnovských obyvatel dobře posloužilo jako zdůvodnění pruského zaváhání a porážky v Trutnově,“ připomněl Jiří Horák z Klubu vojenské historie v Trutnově.

Starosta Roth a další radní byli označeni za zrádce a odvlečeni do vězení v pevnosti Hlohov. Propuštěni byli po 80 dnech. Od té doby si trutnovští občané výročí připomínají natíráním kamenné desky na náměstí: v červnu (den vpádu Prusů) černou barvou, v září v den návratu zajatců bílou barvou.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek