Neděle

26. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Trutnov má novou koncepci rozvoje sportu

2. 7. 2021

page.Name
Jaký stadion opravit? Které sportoviště vybudovat? Jak podpořit amatérské sportovce? Jakým projektem nalákat mládež ke sportu? Tyto a řadu dalších otázek si klade každé město v rámci podpory sportu. Trutnovu pomůže nový dokument, který plynule navazuje na Strategický plán rozvoje sportu města Trutnova z roku 2015.

Nový strategický dokument schválili trutnovští zastupitelé na svém posledním zasedání. Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy města Trutnova na období let 2020-2025 analyzuje oblast sportu ve městě, jeho potenciál a možnosti.

„Ze získaných poznatků při tvorbě strategie jsme navrhli prioritní osy, které jsme dále rozpracovali do jednotlivých cílů a opatření. Dokument je pro nás návodem, jak sport a sportovní zázemí u nás ve městě rozvíjet, podporovat, a do jaké oblasti směřovat investice,“ popisuje tvorbu koncepce Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

Prioritní osy:

  • Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob
  • Modernizace a revitalizace stávající sportovní infrastruktury ve městě
  • Rozvoj nové sportovní infrastruktury ve městě
  • Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury sloužící primárně pro potřeby škol
  • Propagace a organizace rozvoje sportu ve městě

„Mezi konkrétní opatření, která bychom v rámci této koncepce chtěli v dohledné době realizovat, patří například rekonstrukce sportovního stadionu při ZŠ Mládežnická, zahájení revitalizace páteřní cyklostezky či vybudování venkovního víceúčelového hřiště u ZŠ kpt. Jaroše,“ dodává Tomáš Hendrych.

Koncepce vznikla v rámci projektu „V rámci SOVK myslíme strategicky“ a je k dispozici na www.trutnov.cz v sekci Město – Plány a mapy.

(bog, tz-mde)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek