Čtvrtek

20. června 2024

Nyní

15°

Zítra

22°

Svátek má

Chceme jednu vyspělou síť a spokojené zákazníky

13. 10. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Telekomunikační společnost HD internet koupila část podniku Satan, která se zabývá poskytováním pevného internetu a dalšími telekomunikačními službami na Trutnovsku. Satan (internet) se tímto krokem připojuje do portfolia HD internetu (Humlnet + Dupeto) a stává se součástí jedné regionální sítě. Společnost HD internet tímto přidružením upevňuje a posiluje svou pozici v regionu. Po tomto sloučení obsluhuje více než 9 500 uživatelů internetu ve více než 30 městech a obcích v okolí Trutnova. O klienty se stará 17 zaměstnanců. Na otázky související s akvizicí odpovídá Veronika Fišerová, jednatelka společnosti HD internet.

Kdy vás myšlenka na spojení napadla poprvé?
Námluvy se Satanem probíhaly již v minulosti. O možné spolupráci jednal s panem Kolářem jak Petr Fišera za dob Humlnetu, tak Jan Zeman za Dupeto, a to ještě předtím, než došlo ke sloučení Humlnetu a Dupeta. Ani jednomu z nich se nepodařilo dohodu o koupi uzavřít. Tenkrát, myslím, ještě nebyl ten správný čas.

Co se od té doby změnilo?
Trh telekomunikací se změnil. V dobách, kdy jsme začínali, byl po internetu hlad. Obsazovat domy bylo snadné. Zákazníci byli vděční za přivedení pevného internetu do svého domu a dohody se uzavíraly snadno. Technologie až tak dostupná nebyla, ale s tím jsme si uměli poradit. Obě firmy organicky rostly. Dnes je doba zcela jiná. Většina lokalit je již internetem více či méně pokrytá. Nabídka služeb na trhu je obrovská a zrovna tak je to s technologií a konkurencí. Možnosti organického růstu se výrazně zpomalily a dobývání nových lokalit je téměř vždy spojeno s budováním duplicitních sítí. U bezdrátových sítí v důsledku duplicit roste jejich zarušení, což může mít negativní dopad na kvalitu služby pro zákazníka. Duplicitní budování optických sítí zatěžuje krajinu a komplikuje budoucí rozvoj měst a obcí. Získat souhlas se stavební činností je mnohdy velmi těžké a zdlouhavé. Zákazníci navíc jen neradi mění poskytovatele, pokud mají funkční, kapacitně vyhovující a cenově konkurenční službu. Z těchto důvodů se na trhu telekomunikací do značné míry rozvinul akviziční růst. Firmy, které si vzájemně vyhovují, se sdružují do větších uskupení a upevňují si tak svoji pozici na trhu.

Co bylo hlavním motivem ke spojení?
(směje se) Kupodivu primárním motivem nebyl akviziční růst. V posledních letech se nám dařilo. Díky spojení Humlnetu a Dupeta jsme byli schopní generovat dostatečný kapitál a získali jsme technologický náskok nad konkurencí. Kromě investic do bezdrátové technologie jsme výraznou měrou investovali do budování optické sítě v Trutnově a Peci pod Sněžkou. Měli jsme projekty, finanční kapitál, ale stále jsme naráželi na nedostatek kvalitního a zapáleného pracovního kapitálu. Na konci loňského roku jsme si prošli skutečnou personální krizí a bylo třeba udělat razantní změny. Mojí hlavní motivací ke koupi bylo získat kvalitní a zkušené kolegy a nabídnout našim stávajícím lidem nové výzvy, aby je práce bavila. Se Satanem máme za sebou více než dvacetiletou koexistenci a byla jsem si vědomá toho, že spojení našich sítí do jedné, pokud se podaří dohodnout, přinese obojí.

Vedly vás ke spojení i nějaké další důvody?
Ano. Dalším motivem bylo nepokračovat v budování duplicitních sítí, přesto se rozvíjet a být tím nejlepším partnerem pro naše zákazníky. Chceme jednu technologicky vyspělou síť, prostřednictvím které je možné nabízet vysoce kvalitní připojení k internetu a zároveň nabízet zákazníkovi doplňkové služby na míru. Péče o zákazníka je důležitá a u rychlosti připojení zdaleka nekončí. Je třeba i kvalitní a dostupný servis. Chceme pomáhat zákazníkům řešit problém, ať už je chyba na straně naší, nebo na straně zákazníka. Znalost architektury místních domů a sídlišť je naší konkurenční výhodou. Pomáhá nám. Velmi často je na konci přípojky, a to i té optické, router. Je třeba se zákazníky dobře komunikovat. Ptát se: Je námi dodávaná služba v pořádku, není problém v routeru? Není problém ve wi-fi? Není na tvé síti připojený i soused? Nehádá se tvoje pásmo s jiným? Abychom problémy s připojením vyřešili, je třeba mít na zákazníka čas a velmi často nám pomáhá znát jeho vnitřní síť.

Jaká je vaše vize do budoucna?
Optické sítě se nyní hojně budují v lukrativních oblastech (na sídlištích), kde je značná koncentrace zákazníků. Duplicitní budování fyzické infrastruktury považuji za neefektivní. I v tomto ohledu byl Satan (internet) komplementární k HD internetu. Z velké části je doma v jiných lokalitách než HD internet. Jak jsem již zmínila, spokojený zákazník mění poskytovatele jen velmi nerad. Hodláme směřovat naši pozornost zejména k péči o zákazníka a přinášet kvalitní internet do vzdálenějších a méně penetrovaných míst. Ve vzdálenějších obcích od centra Trutnova jsou běžně nabízené bezdrátové tarify s rychlostí okolo 20 Mbit/s. Chceme přibližovat optiku k domácnostem i tam, a kde nedokážeme zatáhnout kabel až do domu, chceme připojovat moderní bezdrátovou přístupovou sítí, která nabízí srovnatelnou přenosovou kapacitu, jakou je možné nabídnout po optice.

Co spojení přinese?
Doufám, že spokojeného zákazníka, který nebude mít důvod měnit poskytovatele.

Křižíkova 65, Trutnov 541 01
Tel.: +420 777 719 280 | +420 499 949 494
E-mail: info@hdinternet.cz
www.hdinternet.cz