Pondělí

27. května 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Nový automobil pro hospicovou péči pomohla financovat Nadace ČEZ

20. 8. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Oblastní charita v Trutnově si pořídila nové vozidlo. Terénní automobil umožní lepší dostupnost služby domácí hospicové péče v Trutnově a jeho okolí, Nadace ČEZ přispěla částkou 200 tisíc korun.

Oblastní charita v Trutnově zajišťuje dostupnost domácí hospicové péče pro pacienty v terminálním stavu. Jejich regionem je Trutnov a obce v okolí přibližně do 25 kilometrů, jedná se o podhorský terén v Krkonoších, a proto potřebují spolehlivý terénní automobil. O své pacienty se starají již více jak 7 let, přičemž trvale zaznamenávají nárůst nevyléčitelně nemocných pacientů i zájem jejich pečujících rodin o odbornou pomoc v oblasti paliativní péče v domácím prostředí. Péče je poskytována 24 hod denně 7 dnů v týdnu týmem sestaveným ze zdravotnického personálu, lékaře - paliatra, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a duchovního.

Pro zajištění maximální kvality poskytované péče je zajišťována služba nejdále do 25 km od Trutnova z důvodu včasné intervence. Spolehlivý terénní automobil je tak v podhorském terénu pro personál domácí hospicové péče nezbytný. Nadaci ČEZ za příspěvek děkujeme nejen my, ale i pacienti a jejich rodinní příslušníci,“ říká Bc. Dita Kujovská, vrchní sestra.

Nadaci ČEZ...

...založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.

Z příspěvku byl pořízen osobní automobil Dacia Duster 4x4, tento terénní vůz umožní lepší dostupnost služby domácí hospicové péče v podhorských obcí Krkonoš nejen v zimním období, ale i v nepříznivých podmínkách – bláto, rozmočený terén. Pracovníci se tak snadněji a hlavně rychleji dostanou k nevyléčitelně nemocným pacientům, klientům domácí hospicové péče a jejich pečujícím rodinám. Pacientům umožní prožít konec života v bezpečí domova, v kruhu svých nejbližších bez nutnosti hospitalizace v lůžkovém zařízení. Nemocným v terminálním stavu se domácí hospicová péče snaží maximálně tlumit bolest a mírnit tělesná a duševní strádání. Pečujícím rodinám nabízí pomoc v těžké životní situaci a poskytuje jim odborné poradenství.

„Poskytujeme služby zejména v sociální a zdravotní oblasti. Prostřednictvím terénních služeb umožňujeme a pomáháme svým klientům žít v přirozeném domácím prostředí bez rizika sociálního vyloučení. Naší cílovou skupinou jsou klienti po hospitalizaci, chronicky nemocní a zdravotně nebo tělesně postižení, nemocní v terminálním stavu, senioři a dále i rodiny s dětmi,“ doplňuje Dita Kujovská.

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita v Trutnově poskytuje Domácí zdravotní službu, Domácí hospicovou-paliativní péči, Poradnu paliativní a hospicové péče, Domácí pečovatelskou službu, Osobní asistenci, Půjčovnu zdravotních pomůcek, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Centrum náhradní rodinné péče, Centrum dobrovolníků, Potravinový sklad, Vzdělávací činnost.  Oblastní charita Trutnov disponuje personálním i materiálovým zajištěním služby. Tým poskytující domácí hospicovou péči má odpovídající odborné vzdělání a praxi v oboru. Pro poskytování péče v terénu má k dispozici speciální vybavení (lineární injektomaty, infuzní pumpy, kyslíkové koncentrátory, oxymetry atd) a pomůcky pro usnadnění péče o pacienty (elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, odsávačky, mechanické vozíky atd.).


Kontakt:

Skupina ČEZ
Šárka Lapáčková Beránková

Tel: 602 415 282
sarka.berankova@cez.cz

Oblastní charita Trutnov
Dita Kujovská

Tel: 777 736 071
dita.kujovska@tu.hk.caritas.cz