Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Tříkrálová sbírka vynesla zatím 83 tisíc, online koleda ještě pokračuje

10. 2. 2021

page.Name
Velmi netradičně proběhla v lednu již jednadvacátá Tříkrálová sbírka. Díky věrným dárcům se i v této nelehké době nasbíralo do zapečetěných pokladniček celkem 50 233 Kč! Kvůli koronaviru s nimi nechodili koledníci dům od domu, ale byly umístěné na místních úřadech, v obchodech nebo také v kostelech a sídlech místních Charit.

Nově letos probíhala souběžně online koleda (www.trikralovasbirka.cz), která stále pokračuje až do 30. dubna. Do této chvíle lidé zaslali na Tříkrálový účet Oblastní charity Trutnov 32 832 Kč. Ke včerejšímu dni se tak vybralo pro trutnovskou charitu v pokladničkách i online koledou celkem 83 065 Kč.

„Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky, za zaslání peněz na účet a především za jejich stálou důvěru v tuto sbírku. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli s realizací letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné poděkování. Každá koruna se počítá a letos dvojnásob. Děkujeme vám!“ uvedla Linda Peterová, nová koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Trutnov.

Letošní výtěžek sbírky bude z velké části použit na dostavbu půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, a také na nákup sterilizátoru. Skladovací prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek jsou dlouhodobě nevyhovující. Sklad má malou plochu a není zde možnost jakýchkoli bezbariérových úprav.

Řešením je v Poříčí dobudování již započaté přístavby v loňském roce ke stávajícímu objektu Oblastní charity Trutnov s parametry, které budou provozu půjčovny plně vyhovovat. Z vašich darů putuje také 5 % na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a 3 % z částky jsou využity na mimořádné situace, jako je krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Kolik peněz se nasbíralo do pokladniček umístěných v jednotlivých obcích, naleznete na webových stránkách Oblastní charity Trutnov v sekci Tříkrálová sbírka (www.trutnov.charita.cz).

Pokud jste nestihli vložit svůj dar do kasičky anebo se k vám nedonesla informace dříve, můžete stále přispívat do online kasičky až do konce dubna. A to na číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním symbolem: 77705026 (variabilní symbol trutnovské Oblastní charity). K platbě můžete využít také QR kód, ve své mobilní aplikaci si darovanou částku upravte dle svého přání.

„Děkujeme všem dárcům za podporu Tříkrálové sbírky a ceníme si, že i v této nelehké době myslíte na nemocné a potřebné, kterým Charity pomáhají. Nezapomeňte, že i vy se na nás můžete kdykoli obrátit, “ řekla Linda Paterová.

Oblastní charita Trutnov je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje své služby zejména v oblasti sociální a zdravotní. Pomáhá lidem v nepříznivých životních situacích. Veškeré služby naleznete na webových stránkách, případně volejte či pište.

(nam, tz-lpa)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Jan Bartoš, archiv Oblastní charity Trutnov