Neděle

19. května 2024

Nyní

17°

Zítra

20°

Svátek má

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců na prvním místě

8. 2. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Plné ruce práce, aktivit, nápadů, ale hlavně nadstandardní péče o naše kolegy a kolegyně, aby se bezpečně nejen cítili, ale v bezpečí skutečně byli. Tak by se dal zjednodušeně shrnout uplynulý turbulentní rok a další měsíce nás ještě čekají.

Je tomu již rok, co se začaly objevovat první informace o onemocnění koronavirem Covid-19.

První diskuze kolem dovolených v Alpách, první informace o příznacích, první informace z Číny a některých evropských zemí. Celý rok byl v tomto směru velmi náročný, protože jsme se všichni museli naučit spoustu nových věcí a postupů, a zajistit bezpečné podmínky pro všechny zaměstnance.

Zajištění ochranných látkových roušek, dezinfekcí, oddělujících bariér u stolů, teploměrů, dezinfekce společných prostor metodou fogování, zorganizování antigenního testování a dalšího materiálního zabezpečení byla přes počáteční problémy ta jednodušší část.

O něco složitější bylo, a stále je, měnit chování náš všech. Najednou jsme nemohli spolu hromadně na oběd, museli jsme stát v odstupu na kuřárně, nemohli jsme se potkávat na pracovních schůzkách v potřebném počtu, museli jsme si neustále při setkání s kolegy nasazovat roušku, dezinfikovat si ruce, hlásit své blízké kontakty, chodit na testy a vůbec chovat se tak, abychom ochránili zejména své kolegy a zabránili nekontrolovanému komunitnímu přenosu viru.

Náročné to bylo nejenom pro samotné zaměstnance, ale i pro vedoucí, kteří se museli naučit postupy pro řešení situací, kdy má zaměstnanec příznaky, kdy se dostal do kontaktu s pozitivní osobou, kdy se může vrátit do zpět do práce a jak sdílet informace týkající se Covidu-19.

Jen od října loňského roku zorganizovali kolegové z oddělení EHS v obou trutnovských závodech více jak 1 600 testů.

Zaměstnanci tak mají každý týden možnost nechat otestovat nejen sebe, ale i rodinné příslušníky. Zároveň jim tak mohou být vydány i certifikáty, kterými se mohou prokazovat při návštěvách v domovech seniorů.

Kolegové z EHS tak sami obstarávají nejen organizaci hromadného testování, ale následně i důkladný systém trasování.

Ve spolupráci se správou budov se pravidelně dezinfikují společné prostory a kanceláře tzv. hloubkovým čištěním mlhou.

Samotné dezinfekční jednotky jsou k dispozici na mnoha místech závodu, zaměstnanci dostávají pravidelně zdarma ochranné roušky, v minulosti jsme rozdali i kapesní desinfekce.

Preventivně měříme zaměstnancům tělesnou teplotu a snažíme se maximální prevencí a opatřeními zabezpečit pracovní prostředí pro všechny.

Již na jaře byla pracovní místa oddělena plastovými zábranami. Od jara jsou také zaměstnanci informováni pravidelnými emaily o covidové situaci nejen v závodech TE, ale i na Trutnovsku.

Náklady na prevenci v obou závodech překročily více jak 5 000 000 korun a zdaleka nejsou konečné.

Chráníme zdraví nás všech a je naší nejvyšší prioritou udělat maximum.

Našim zaměstnancům je k dispozici tzv. Covid infolinka, kde mohou získat další informace a zkonzultovat s lékařem svůj zdravotní stav.

V letošním roce bychom se rádi zaměřili na zdokonalení přijatých opatření a zlepšování bezpečných podmínek na pracovištích. Například připravujeme instalace dezinfekčních jednotek do kantýny, na vybraná pracoviště a výhledově dezinfekční jednotky do celého systému vzduchotechniky, abychom zajistili průběžné čištění vzduchu. Dále budeme klást důraz na organizaci rozložení pracovišť, abychom eliminovali množství osobních kontaktů.

V neposlední řadě se budeme snažit zajistit pro všechny zaměstnance očkování proti Covid-19.

Rozhodně neusínáme na vavřínech. Děkujeme všem za pomoc, spolupráci a vzájemný respekt. Doba ještě nebude jednoduchá.

Na zdraví kolegyň a kolegů nám zaleží a snažíme se dělat maximum.

I v této nelehké době u nás intenzivně probíhají nábory a rádi bychom rozšířili náš TEam o dalších 50 zaměstnanců.

Přehled o aktuálních pozicích a benefitech nejen pro naše zaměstnance, ale i rodinné příslušníky můžete nalézt zde: https://te.jobs.cz/trutnov/

Staňte se součástí našeho TEamu, ať můžeme hýčkat i Vás!

TE Connectivity (Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o.)
Komenského 821
541 83 Trutnov
te.com
te.jobs.cz