Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Malí akcionáři žalují VAK Trutnov o dividendy

31. 5. 2022

page.Name
Minoritní akcionáři Vodovodů a kanalizací (VAK) Trutnov se u soudů domáhají po společnosti výplaty dividend ze zisku. U první ze tří žalob již soudy pravomocně rozhodly, že rozdělení zisku roku 2017 bez výplaty dividend nebylo správné. Na pondělní valné hromadě vodáren to řekl jejich ředitel Josef Moravec. Představenstvo vodáren s ohledem na soudní verdikt navrhlo valné hromadě z loňského zisku výplatu dividend ve výši tři koruny na akcii. Návrh ale akcionáři v čele s městy, která jsou hlavními akcionáři VAK, neschválili.

Neprošly ani další dva návrhy minoritních akcionářů na rozdělení loňského zisku s návrhy na výplaty dividend ve výši pět a šest korun na akcii. Podle Moravce neschválení rozdělení zisku na společnost přímý dopad nemá, loňský zisk dál povede jako nerozdělený. Podobně společnost povede na základě soudního verdiktu jako nerozdělený i zisk roku 2017, který činil 13,5 milionu korun.

Vodárny dividendy v minulosti nevyplácely a zisky používaly na investice do vodárenského majetku. Na účtu nerozděleného zisku minulých let a na účtu fondů ze zisku tak ke konci loňského roku evidovaly 186 milionů korun. Představenstvo v minulosti uvádělo, že firma byla zřízena pro zajištění veřejného zájmu zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod a není kapitálovou společností, jejímž prvotním cílem je dosahování zisku.

Podle starosty Trutnova Michala Rosy není rozdělování zisku akcionářům v souladu se zájmy města. „Zájmem města je rozvoj vodáren a jejich služeb, aby jejich zdroje šly do investic a oprav,“ uvedl Rosa. Trutnov ve vodárnách drží téměř 50 procent akcií. Loni vodárny investovaly 103 milionů korun, meziročně o pětinu více. Představenstvo vodáren také uvedlo, že společnost bude potřebovat zdroje v současné nejisté době, kdy rostou ceny energií, inflace roste a zdražují se úvěry.

Loni VAK, který v regionu zásobuje vodou 36 000 lidí, vytvořil při tržbách 166 milionů korun čistý zisk 3,65 milionu korun. Podle návrhu představenstva mělo jít na dividendy 1,66 milionu korun, do nerozděleného zisku 1,59 milionu korun, do sociálního fondu 200 000 korun a do stimulačního fondu 200 000 korun.

S žalobou na neplatnost rozdělení zisku za rok 2017 na valné hromadě v květnu roku 2018 uspěl spolek OSMA-ČR-OJ024. Spolek tehdy například uvedl, že VAK uměle zadržuje zisk, jedná v rozporu s dobrými mravy a vylučuje základní právo akcionáře na podíl na zisk. Minoritní akcionáři napadli i rozdělení zisku za roky 2019 a 2020, které bylo schválené na valných hromadách v letech 2020 a 2021. Spor o rozdělení zisku za rok 2019 vodárny v první instanci u Krajského soudu v Hradci Králové prohrály a podaly odvolání k pražskému vrchnímu soudu. U třetího sporu jednání zatím nezačalo. Se spolkem OSMA se u druhé a třetí žaloby na soudy obrátili i další minoritní akcionáři včetně největšího z nich, Reného Holečka, který drží 5,9 procenta akcií vodáren.

Minoritní akcionáři dnes také při hlasování na valné hromadě odmítli návrhy představenstva na změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, návrh na výkup akcií vodárnami a také návrh na zvýšení základního kapitálu firmy. Bez většinového souhlasu ve skupině minoritních akcionářů, kteří drží akcie na majitele, které mají původ v kuponové privatizaci v 90. letech minulého století, nelze tyto návrhy schválit.

Města a obce vlastní akcie na jméno v listinné podobě a na společnosti mají v souhrnu podíl 86 procent. Hlavním akcionářem je město Trutnov s podílem 49,15 procenta, následují Pec pod Sněžkou s podílem 20,04 procenta a Janské Lázně s 8,06 procenta.

ČTK
Ilustrační foto: Michal Kriegler