Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

18°

Zítra

18°

Svátek má

Nemocnice má nové CT s prvky umělé inteligence, k pacientům je šetrnější

25. 11. 2022

Nemocnice má nové CT s prvky umělé inteligence, k pacientům je šetrnější 14 snímků
Vyšetření počítačovou tomografií, jež patří ke klíčovým diagnostickým metodám současnosti, pokročilo v trutnovské nemocnici na novou úroveň. Nemocnice totiž pořídila za 34 milionů korun jeden z nejmodernějších CT přístrojů. Díky tomu se jí otevírají nové možnosti ve vyšetření, které umožňuje zobrazení kostí, cév, struktury plic, mozku i dalších orgánů lidského těla.

„Jsem ráda, že můžeme našim pacientům a jejich ošetřujícím lékařům nabídnout vyšetření vysoce kvalitním CT přístrojem. I když i starší přístroj byl velmi dobrý, s novým strojem získáváme některé další výhody,“ říká primářka radiodiagnostického oddělení trutnovské nemocnice Jana Adámková.

Software přístroje SOMATOM x.cite využívá dostupná data o pacientovi, například pohlaví, výšku a věk, a kombinuje je s dalšími specifickými informacemi, získanými při dotazování zdravotníků. Přístroj pak optimalizuje skenovací parametry na míru každému pacientovi, aby zajistil co nejkvalitnější a nejpodrobnější snímky sledované části těla.

Mezi největší přínosy nového zařízení patří snížení dávky záření a možnost vyšetření i obézních pacientů. U některých vyšetření je také možné snížit množství podané kontrastní látky a tím i zatížení ledvin vyšetřovaného člověka.

„Pro lékaře radiology je přínosem v dlouhodobé obtížné personální situaci hlavně využití specializovaného softwarového vybavení s umělou inteligencí. Např. zjednodušení hodnocení tzv. virtuální endoskopie (napodobující zobrazení klasickou kolonoskopií), kvalitnější a přesnější hodnocení cév nebo použití aplikace pro vyhledávání drobných plicních uzlů. Posledně zmíněná aplikace je i podmínkou možnosti se v budoucnu zapojit do programu screeningu karcinomu plic. Kolegům neurologům můžeme nabídnout perfúzní vyšetření mozku v celém rozsahu, což je důležité v rozhodování o léčbě pacientů s mozkovou mrtvicí,“ vypočítává výhody nového přístroje Jana Adámková a dodává, že v brzké budoucnosti bude moci trutnovská radiologie také rozšířit spektrum nabízených výkonů, například o vyšetření srdce.

Další dobrou zprávou je, že nový přístroj umožní vyšetření většího množství pacientů. „Nové CT usnadňuje, urychluje a standardizuje práci při postprocesingových rekonstrukcích, významně tak zkracuje celkovou dobu vyšetření a minimalizuje možnost chyb. Výkonný hardware a software přístroje umožňuje provedení většího počtu vyšetření. Pomocí stropní 3D kamery umožňuje přístroj velmi přesné zaměření do izocentra vyšetřované oblasti,“ popisuje některé technické funkcionality vrchní radiologický asistent trutnovské radiodiagnostiky Jan Kuděj.

Radiologičtí asistenti mohou navíc skenování připravit a provést pomocí odnímatelných tabletů sloužících k ovládání přístroje a díky tomu mohou u pacienta zůstat ve vyšetřovně až do okamžiku těsně před skenováním a zajistit tak jejich lepší přípravu. Následně mohou s pacienty komunikovat prostřednictvím displeje.

Počítačový tomograf Somatom X.cite firmy Siemens Healthineers byl pořízen z individuálního dotačního titulu Královéhradeckého kraje, který pokryl většinu nákladů. Celková vysoutěžená cena zahrnující také šestiletý servis je 34 milionů korun. Instalace přístroje probíhala skrz zeď v patře budovy pavilonu A2 trutnovské nemocnice.

(bog, tz-lch)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek