Neděle

14. července 2024

Nyní

15°

Zítra

17°

Svátek má

Nezměrná dávka sounáležitosti a solidarity zaměstnanců TE Connectivity

25. 12. 2022 Komerční sdělení

Nezměrná dávka sounáležitosti a solidarity zaměstnanců TE Connectivity 14 snímků
Když dáte dohromady první písmenka ze slov: tolerantní, empatický, aktivní, měnící životy, dostanete = TEAM. TEamovost je jedna z hodnot společnosti TE Connectivity. Naše kolegyně a kolegové týmoví skutečně jsou a dokázali to v letošním roce hned několikrát!

Ve spolupráci s Oblastní Charitou Trutnov a zejména s paní Lucií Poláčkovou jsme se mohli v březnu velmi rychle zapojit do sbírky na pomoc Ukrajině, a to hned dvakrát.

Kolegyně a kolegové nás již po necelém týdnu od vyhlášení sbírky doslova zavalili pracími prostředky, úklidovými prostředky, léky a trvanlivými potravinami.

Domluvili jsme se tedy na jejím pokračování a během dalších dvou týdnů mířila naše auta opět do Oblastní Charity Trutnov s další pomocí.

V květnu jsme se již tradičně zapojili do Českého dne proti rakovině a v obou trutnovských závodech jsme prodávali kvítky měsíčku lékařského. Nakonec jsme překonali loňská čísla a prodali neuvěřitelných 589 kytiček v hodnotě 20 439 Kč, a mohli se tak zapojit do boje proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Z obou akcí máme obrovskou radost, protože bez kolegyň a kolegů, jejich solidarity a empatie by to rozhodně nešlo!

DĚKUJEME!

Zároveň jsme rozdělili mezi nejrůznější vzdělávací a charitativní projekty více jak jeden milion českých korun.

Koho jsme tak mohli podpořit a kam naše finanční podpora směřovala? Oblastní Charita Červený Kostelec, Oblastní Charita Trutnov, Most k životu Trutnov, Oblastní nemocnice Trutnov, Nadace Duha. Tato zařízení tak mohla investovat do rekonstrukcí, nového vybavení a dalších svých činností.

Díky Nadaci Duha jsme mohli podpořit plavecké závody Velké ceny města Trutnova a závody tělesně postižených dětí, mládeže ze stacionářů, ústavů, domovů.

Podíleli jsme se i na 27. ročníku o putovní Pohár města Janské Lázně, kterou pořádá oddíl stolního tenisu TP SK Janské Lázně z.s. pod záštitou Českého PARA sportu a České asociace stolního tenisu.

V azylovém domě naši dobrovolníci na jaře trochu zahradničili a již tradičně jsme na Mikuláše mohli alespoň na chvíli rozzářit oči dětí v azylovém domě a osladit jim život dávkou vitamínů v podobě ovoce.

Předvánoční čas jsme osladili i klientům Domova seniorů v Trutnově a díky Sladkým Tečkám jsme mohli dovézt více jak 100 kousků skvělých dortíků.

Rádi pomáháme tam, kde to má smysl a spolupráce s Oblastní Charitou Trutnov smysl určitě má. Přinášíme rozhovor s Lucií Poláčkovou.

Co je vaším hlavním posláním? Čím se Vaše nezisková organizace zabývá?
Naším posláním je v rámci našich služeb pomáhat bez rozdílu všem lidem, kteří se ocitli jakýmkoliv způsobem v nepříznivé životní situaci. Na Trutnovsku pomáháme už více jak 30 let a jsme poskytovatelem terénních zdravotních a sociálních služeb. Poskytujeme Domácí zdravotní službu, Domácí hospicovou péči spolu s Poradnou paliativní a hospicové péče, Domácí pečovatelskou službu a Osobní asistenci. V naší Půjčovně je možné si zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky. Dále provozujeme Maják – Centrum náhradní rodinné péče a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Zvonek pro rodinu. Vedeme, školíme a vysíláme dobrovolníky do několika organizací v regionu a je možné u nás zajistit i různé formy vzdělávání pomocí našeho Vzdělávacího centra. Jsme také nápomocni při různých mimořádných událostech, jako jsou požáry, povodně, živelné pohromy. Organizujeme Tříkrálovou sbírku a další menší sbírky na pomoc lidem v regionu.

Jak jste se ke spolupráci s TE Connectivity dostali?
Spolupráce trvá od roku 2018, kdy nás firma sama kontaktovala. Komunikujeme během celého roku a tým TE Connectivity je ochotný rychle pomoci i v krizových situacích tak, jak tomu bylo například s ukrajinskými uprchlíky.

Jak moc je pro vás pomoc od dárců důležitá?
Nepředstavitelně! Jsme nestátní nezisková organizace. Naše finanční zdroje tvoří zejména výnosy z poskytovaných služeb, úhrady od pojišťoven, příspěvky z dotací a zisky z akcí a sbírek. Každá naše investice musí být dvakrát promyšlena, pokud bychom nakládali s penězi neuváženě, už bychom tu nebyli. Sponzoring není zase až tak častý a nebereme ho jako samozřejmost. Jakýkoliv dar ať už je peněžní, ve formě darovaného předmětu, nabídnuté služby nebo věnování svého času za účelem pomoci druhým je pro nás hnací silou. Vážíme si každého, kdo v nás jakkoliv investuje a rozhodne se naše služby podpořit.

S čím nejvíce a jak vám firmy nebo i jednotlivci mohou pomoci?
Předně tím, že si o nás přečtou a pokud se s našimi názory a prací ztotožní, tak že nás osloví. Rádi si sjednáme schůzku a zhodnotíme ideální formu pomoci. Někdo má tu možnost přispět finančním obnosem, někdo by třeba rád přispíval na určitou službu měsíční platbou, někdo má doma vozíček nebo chodítko po babičce, které může darovat pro jeho další využití do naší půjčovny a někdo má zase možnost darovat svůj čas a v rámci dobrovolnictví například docházet za seniory. Pomáhat se dá různými způsoby a my budeme rádi za všechny nabídky a příležitosti. Momentálně sháníme peníze pomocí různých projektů na zakoupení vozu pro Domácí hospic.

Máte nějaký cíl nebo sen, kterého byste chtěli v nejbližších letech dosáhnout?
Bylo by asi pošetilé říct, že bychom si přáli, aby některé z našich služeb nemusely vůbec být, aby se některé věci a události neděly, ale to je nesplnitelný cíl. Tak snad jen vyslovíme přání, aby se všem lidem dostávalo adekvátní péče a dětem potřebné lásky, aby nemocní neztratili víru, díky které přečkají těžkostinemoci a aby co nejvíce lidí odcházelo s hezkými vzpomínkami. Co se materiálního cíle týče, tak tam bychom chtěli, aby jednou budova bývalé školy v Bohuslavicích, kterou vlastníme, byla přestavěna tak, aby sloužila plnohodnotně lidem a společnosti. Vzhledem ke stavu budovy je to sice hudba budoucnosti, ale lidé by si měli stanovovat i nemalé cíle.

Kdybyste měla vaše služby nebo cíle shrnout do jednoho slova, jaké slovo by to bylo?
Určitě DOMOV a myslím, že to heslovitě vystihuje právě naši práci. Zajišťujeme terénní služby, díky kterým mohou být lidé doma, kde se cítí dobře, v kruhu svých nejbližších. A nemluvím jen o pacientech, handicapovaných osobách nebo o těch, kteří se ocitli na sklonku svého života, ale mluvím i o dětech, které doprovázíme v jejich nových pěstounských rodinách, kde se snažíme o to, aby právě tam bylo jejich doma anebo aby děti nemusely být odebírány a umisťovány do dětských domovů, pokud to není nezbytně nutné a v jejich nejlepším zájmu.

Co byste lidem před Vánoci vzkázali nebo jim do dalšího roku popřáli?
Aby měl každý z nás někoho, v kom najde oporu a porozumění. Abychom k sobě byli vstřícní a ohleduplní. Svátky vánoční ať prožijeme všichni doma se svou rodinou a blízkými a do nového roku zdraví, lásku, špetku štěstí a nejedno splněné přání.

Lucie Poláčková
PR - Public relations, web
Koordinátorka dobrovolníků
Tříkrálová sbírka 
Tel: +420 737 333 665

Oblastní Charita Trutnov
Dřevařská 332
541 03 Trutnov
IČ: 434 65 439
www.trutnov.charita.cz


TE Connectivity
Komenského 821
541 83 Trutnov
www.te.jobs.cz