Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

12°

Zítra

Svátek má

Noviny odpůrců tabáku

25. 12. 2022

page.Name
Během první poloviny 20. století vycházela v Trutnově pestrá škála tištěných periodik – deníků, týdeníků, měsíčníků, čtvrtletníků, ročenek nebo občasníků. Většina z nich však měla pouze místní nebo regionální záběr.

Jednou z velice zajímavých výjimek je čtvrtletník nazvaný Der Tabakgegner (Odpůrce tabáku), který zde byl vydáván od roku 1912 protikuřáckým spolkem Bund deutscher Tabakgegner Österreichs (Svaz německých odpůrců tabáku Rakouska). Ten byl založen roku 1910 v Trutnově především zásluhou profesora trutnovské státní reálky (později německého reálného gymnázia) PhDr. Hermanna Stangera, jenž byl od počátku jeho předsedou a od roku 1917 i odpovědným redaktorem uvedeného čtvrtletníku, jehož výtisky z let 1912–1926 jsou součástí sbírky trutnovského muzea.

Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší
redakce@trutnovinky.cz