Úterý

25. června 2024

Nyní

21°

Zítra

26°

Svátek má

Tonda Obal na cestách ukázal školákům cestu vedoucí k třídění odpadů

19. 12. 2022 Komerční sdělení

Tonda Obal na cestách ukázal školákům cestu vedoucí k třídění odpadů 0 snímků
Postupné snižování emisí skleníkových plynů a zároveň zvýšená péče o životní prostředí jako celek. To je smyslem environmentálního projektu s názvem Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, do něhož se zapojilo i město Trutnov. Doprovodnými akcemi projektu jsou Místní dny pro klima, kdy se děti v základních školách hravou a interaktivní formou seznamují s tím, jak správně třídit a nakládat s odpady.

První ze série přednášek se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince v Základní škole V Domcích. Tam přijeli zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, kteří zábavným vzdělávacím programem školili děti prvního stupně. „Děti se dozvěděly, jak ideálním způsobem vytřídit odpad a jak s ním nakládat,“ potvrdil smysl besedy Jan Štika ze společnosti EKO-KOM a lektor programu Tonda Obal na cestách.

Menší děti byly vtaženy hravou formou do děje a dozvěděly se základní informace o třídění odpadů. Starší školáci se zamysleli nad tím, jak to udělat, aby odpadu bylo méně a jak předcházet jeho vzniku. „Také se bavíme o nevyužitelném odpadu, který končí na skládkách a ve spalovnách. Děti to vnímají stále intenzivněji, je to téma, na které reagují lépe a pozitivněji než před deseti lety, kdy jsem se těmito besedami začal zabývat,“ uvedl lektor.

Při přednáškách lektoři rovněž pozorují chování dětí a snaží se jim srozumitelnou formou vysvětlit, proč není normální odhazovat odpadky na zem, ale naopak je ukládat do k tomu určených nádob. „Funguje to tak, že děti mnohdy mohou v tomto směru dobrým způsobem ovlivnit i své rodiče,“ dodal Štika. V průběhu besedy byly dětem mimo jiné představeny všechny barevné nádoby na rozmanitý odpad s tím, že školáci měli za úkol na každou z nich umístit příslušnou cedulku označující druh odpadu. Ukázalo se, že děti mají v tomto směru skvělé znalosti a s tříděním odpadů nemají problém. Kromě toho měly možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

Podle Zuzany Horákové Radové, ředitelky Základní školy V Domcích, toto vzdělávací zařízení se společností EKO-KOM spolupracuje dlouhodobě. „Jsme rádi, že jsme nabídku na spolupráci přijali a program Tonda Obal na cestách přesně zapadá do našeho školního konceptu. Na druhém stupni ekologii vyučujeme jako samostatný předmět a pořádáme ekologické projektové dny. Ve škole odpad samozřejmě třídíme, máme u nás i stroj na lisování plastových obalů, pravidelně se také zabýváme sběrem papíru. Třídění odpadů je tedy pro nás velmi důležité a našim dětem rozhodně není cizí,“ ubezpečila ředitelka školy.

Projekt Místní dny pro klima se dnes přesunula do Základní školy Mládežnická a v měsíci lednu příštího roku se do něj zapojí i další základní školy. V souvislosti s tímto projektem město Trutnov také připravuje dokument nazvaný Akční plán pro klima a energii, který bude stěžejním pro zavádění podpůrných opatření. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.