Úterý

25. června 2024

Nyní

21°

Zítra

26°

Svátek má

Trutnov nechá opravit jeden a půl kilometru cest v městském parku

22. 12. 2022

page.Name
Necelé dva miliony korun stály letošní opravy cest v městském parku. Příští rok vyjdou na téměř pět milionů. Obnovit se má více než půldruhého kilometru cest, oznámil jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov Jaroslav Semerák.

Vznikne nový štěrkový povrch cest v horní části parku. V plánu je vybudování odvodňovacích žlabů ze žulových kostek a vydláždění hlavní cesty spojující parkoviště na západním okraji se schodištěm vedoucím do spodní části parku.

Opravy vyjdou na zhruba 4,7 milionu korun (bez daně). „Podali jsme žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí a také Státního fondu Životní prostředí. Dotace by mohly pokrýt až 85 procent nákladů,“ říká Semerák.

Pracovníci městské firmy letos obnovili cestu u Dračí fontány, čímž navázali na opravy a doplnění cest z předchozích let u pomníku Uffo Horna a Tance smrti. „Původní povrch cest byl převážně asfaltový a v dost špatném stavu. Nově jsme zvolili povrch štěrkový, obroubený jednolinkou ze žulových kostek. Snažili jsme se tak vrátit cestám původní vzhled, který odpovídá památkovému charakteru městského parku. Jen na místech vjezdů do parku jsme z důvodu vyšší zátěže obnovili asfaltový povrch,“ vysvětluje Semerák.

V rámci projektu Příměstské lesy se zdařilo zrekonstruovat přes kilometr lesních pěšin včetně protierozních opatření, vystavět pět fitness prvků, opravit ohniště v altánech a instalovat dvaasedmdesát metrů zábradlí podél pěšin. Na akci za 1,9 milionu korun získaly Lesy a parky dotaci, která pokryla sto procent nákladů.

Dotace plně pokryla také náklady na renovaci lesních pěšin. Opravena byla tzv. Dolní panská cesta, která navazuje na komunikaci v ulici Ke Kamenům ve Lhotě u Trutnova. Čtyři metry široká cesta slouží k obhospodařování přilehlých lesních pozemků a zároveň slouží jako turistická trasa a cyklotrasa. „Důvodem opravy byl zhoršující se technický stav krytu vozovky v důsledku stáří a dopravního zatížení, byla prakticky na hranici své životnosti,“ uvádí Semerák.

První čtvrtkilometrový úsek je napojený k ulici Ke Kamenům a má nový povrch z penetrovaného makadamu. Oprava hrazená z městského rozpočtu vyšla na asi 700 tisíc korun. Druhý úsek, také s novým povrchem z penetračního makadamu a odvodňovacími prvky, vyšel na tři miliony. Devadesát procent pokryla dotace.

„Na poslední část Dolní panské o délce 800 metrů jsme k opravě použili štěrk. Opravu jsme hradili plně z našich zdrojů, a to ve výši 1,3 milionu. Následně jsme v této lokalitě opravili další cesty - od otočky autobusu ve Lhotě přes Údolí smrti ke Zděné chaloupce, Valkounovu cestu, Markoušovickou a U Mravenišť. Tyto opravy jsme také hradili z našich zdrojů v celkové výši 5,93 milion korun bez daně,“ dodává Jaroslav Semerák.

Na jaře je v plánu dokončení opravy posledních cest Na Studnách a U Jeskyňky za 1,65 milionu korun bez daně.

(pac, tz-mde)
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Město Trutnov