Neděle

14. dubna 2024

Nyní

12°

Zítra

Svátek má

ČEZ Teplárenská připojila Vitesco Technologies na dodávky zeleného tepla

5. 10. 2022 Komerční sdělení

page.Name
ČEZ Teplárenská připojila na centrální dodávky tepla z elektrárny Poříčí společnost Vitesco Technologies Czech Republic se sídlem v Trutnově. Předpokládaný roční objem dodávek tepla bude činit 55 TJ. Významnou roli při obchodním vyjednávání sehrál ekologický aspekt, kdy ČEZ Teplárenská je schopna garantovat zákazníkovi zelený původ tepla po celou dobu trvání smlouvy.

Při příležitosti uzavření smlouvy na odběr tepelné energie se sešli ředitel společnosti ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí, Hodonín Martin Hrubý a vedoucí útvaru prodeje ČEZ Teplárenské Jiří Kelnar, aby Lukáši Rosůlkovi, řediteli společnosti Vitesco Technologies Czech Republic předali „Osvědčení o původu tepla z obnovitelného zdroje“, které prokazuje, že tato společnost je odběratelem zeleného tepla z elektrárny Poříčí.

„Elektrárna Poříčí vyrábí elektřinu a teplo z uhlí a udržitelné biomasy. Teplo z obnovitelného zdroje, v našem případě z biomasy, ve spotřebovaném palivu pro dodávku tepla činilo v loňském roce 304 TJ. Předpokládaná roční spotřeba společnosti Vitesco Technologies Czech Republic činí 55 TJ tepla. Je tedy zřejmé, že elektrárna pokryje spotřebu tepla na všech odběrných místech této společnosti výrobou tepla z udržitelné biomasy,“ vysvětlil Martin Hrubý, ředitel Elektráren Poříčí, Hodonín.

„Základním předpokladem pro svobodu je nezávislost. Tímto krokem se zbavujeme závislosti na importovaném zemním plynu a získáváme energetickou soběstačnost. Připojení na teplárenskou síť z Elektrárny Poříčí považujeme za unikátní a následováníhodnou příležitost nejen pro Trutnov, ale také ostatní společnosti závislé na importovaném zemním plynu. Vytápění závodu teplem z biomasy přispívá významným způsobem k našemu závazku dosažení uhlíkové neutrality a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Díky všem zúčastněným stranám v rámci Městského úřadu města Trutnova a jejich podpoře jsme získali nejrychlejší zprocesování všech zákonných povinností k povolení stavby. Těmto patří velký dík, stejně jako pracovníkům ČEZ Teplárenské a všem dodavatelským společnostem. Kde je vůle, tam je cesta,“ hodnotí projekt Lukáš Rosůlek, ředitel Vitesco Technologies Czech Republic.

Podle generálního ředitele ČEZ Teplárenské Jana Nechvátala si je řada zákazníků vědoma, jaké výhody pro ně přináší centrální zásobování teplem. Nejedná se jen o bezpečné a bezstarostné zajištění tepelné pohody domácností a firem, ale jde o ekologické vytápění, kdy jsou města bez komínů a imisní zátěže z lokálních kotelen. „Důležitým aspektem, na který klade důraz stále větší počet našich zákazníků, je ekologický původ tepla. V případě Trutnovska se jedná o udržitelnou biomasu, která je navíc regionálního původu,“ dodal Jan Nechvátal.

ČEZ Teplárenská, a.s. zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností. Všeobecné informace o ČEZ Teplárenské najdete na webových stránkách www.cezteplarenska.cz.

Vitesco Technologies je přední světovou společností, která vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pohonu pro udržitelnou mobilitu. Svými chytrými systémovými řešeními a komponenty pro elektrické, hybridní a spalovací pohony přispívá Vitesco Technologies k čisté, efektivní a dostupné mobilitě. Výrobkové portfolio zahrnuje elektrické pohonné systémy, elektronické řídící jednotky, senzory a aktuátory a řešení pro zpětné odvádění výfukových plynů. Společnost Vitesco Technologies dosáhla v roce 2021 obratu 8,3 miliardy eur a zaměstnává přibližně 37 000 lidí v asi 50 lokalitách po celém světě.“