Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

21°

Zítra

22°

Svátek má

Koalice podepsala smlouvu, starostou bude opět Michal Rosa z ODS

4. 10. 2022

Koalice podepsala smlouvu, starostou bude opět Michal Rosa z ODS 7 snímků
Zástupci Občanské demokratické strany, Volby pro město, České pirátské strany a Sdružení pro Trutnov s podporou STAN dnes podepsali koaliční smlouvu. Čtyřkoalice povede město do druhého volebního období. Starostou bude opět sedmačtyřicetiletý architekt Michal Rosa z ODS. Ustavující schůze nového zastupitelstva se uskuteční v pondělí 17. října.

Svůj podpis dnes odpoledne pod smlouvu připojili Tomáš Hendrych (VPM), Petr Horčička (Sdružení pro Trutnov), Michal Rosa (ODS) a za Piráty Tomáš Eichler a Kateřina Hůlková. V zastupitelstvu patří staronové koalici devatenáct křesel z třiatřiceti. „Pro všechny z nás bylo preferovanou verzí pokračování současné koalice,“ upozornil Michal Rosa, který bude pokračovat v pozici starosty. Na postech místostarostů zůstávají Tomáš Hendrych a Tomáš Eichler.

V jedenáctičlenné radě města bude mít ODS šest radních, Volba pro město dva, Sdružení pro Trutnov s podporou STAN dva a Piráti jednoho. „Je výhodné navazovat na společnou práci. Prostředí tady bylo tvůrčí a konsenzuální, život města vnímáme podobně,“ konstatoval Tomáš Eichler.

Koaliční partneři se shodli pro následující čtyři roky na osmi zásadních bodech, které sepsali do programového prohlášení. Prioritu mají například energetické úspory, doprava a parkování, rozvoj městských částí a integrovaných obcí, ale také životní prostředí. „Velkým tématem bude důsledná separace odpadů a další věci, které s ní souvisí. Potřebujeme se co nejdříve připravit na plánované omezení skládkování, které nás čeká v roce 2030,“ upozornil Michal Rosa.

Pro dopravu bude rozhodující chystaná rekonstrukce Špitálského mostu u kina Vesmír a vybudování podjezdu a podchodu pro cyklisty a pěší. „Musíme vyvíjet neustálý tlak na Ředitelství silnic a dálnic, aby se akci podařilo dotáhnout do konce,“ zdůraznil Tomáš Hendrych.

Koalice se zaměří i na další podstatné projekty. „Máme řadu rozjetých věcí, ve kterých je nutné pokračovat, například revitalizaci sídliště Zelená Louka,“ naznačil Tomáš Eichler. „Budeme rádi za modernizaci, otevřenost radnice a všech jejích aktivit, a nadále chceme pokračovat v tom, že školství v Trutnově je velmi pestré, moderní a městem dobře podporované,“ upozornil Petr Horčička.

Stranou nezůstávají ani volnočasové aktivity. „Chceme udržet podporu sportu pokud možno na podobné úrovni jako v předchozích letech. Myslím, že sportovci za dosavadní podporu mohli být rádi,“ dodal Tomáš Hendrych.

 Programové prohlášení koalice pro Trutnov 2022 až 2026

I. Zodpovědnost, efektivita a otevřenost
1. Důležitá rozhodnutí budeme činit v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Trutnova.
2. Budeme dobrými hospodáři. Za největší úkol považujeme snižování fixních nákladů města, důraz budeme klást zejména na snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti.
3. Budeme nadále usilovat o maximální otevřenost a transparentnost. O důležitých rozhodnutích budeme otevřeně komunikovat s občany města. Budeme pokračovat v digitalizaci městského úřadu a do provozu zapojíme moderní technologie.

II. Doprava a parkování
1. Zaměříme se na zvýšení průjezdnosti města.
2. Důraz budeme klást především na bezpečnost chodců a cyklistů.
3. Zvýšíme počet cyklotras.
4. Budeme rozvíjet a podporovat hromadnou dopravu.
5. Navýšíme počty parkovacích míst a zefektivníme jejich využívání.

III. Bezpečnost
1. Rozšíříme preventivní činnost i práci okrskářů, strážníkům poskytneme potřebné nástroje a materiální vybavení.
2. V úsecích, kde je trvale a zásadním způsobem překračována rychlost, zavedeme automatizované měření rychlosti.
3. Zajistíme bezpečný přístup ke školám a školkám.

IV. Rozvoj městských částí a integrovaných obcí
1. Připravíme a zahájíme projekt Revitalizace Zelené Louky.
2. Společenský, kulturní a sportovní život integrovaných obcí podpoříme finančně i výstavbou potřebného zázemí.
3. Soustředíme se na výstavbu chodníků a cyklostezek v integrovaných obcích a modernizaci autobusových zastávek.

V. Kvalita života
1. Budeme rozvíjet kvalitu vzdělávání. Podpoříme alternativní vzdělávání a budeme spolufinancovat dotace a granty pro školy. Zaměříme se na rozvoj sportovišť u škol.
2. Zachováme pestrou nabídku kulturního vyžití. Podpoříme nezávislé pořadatele akcí a festivalů.
3. Zaměříme se na údržbu a rozvoj městských sportovišť. Budeme podporovat sportovní kluby a pořádání sportovních akcí.
4. Budeme pokračovat ve zvyšování kvality a kapacity péče o seniory. Budeme rozvíjet pobytové i terénní služby.
5. Veřejný prostor uzpůsobíme handicapovaným a starším občanům, ale také rodičům s malými dětmi.

VI. Životní prostředí
1. Budeme rozvíjet a zkvalitňovat zeleň ve městě.
2. Zaměříme se na zadržování vody v krajině a obnovu cest a remízků.
3. Připravíme odpadové hospodářství města na plánované omezení skládkování. Současně připravíme projekty, které budou vzniku odpadů předcházet nebo povedou k opětovnému využití věcí, které nemusí být odpadem.

VII. Rozvoj města
1. Budeme spolehlivým partnerem malých i velkých podnikatelů.
2. Zvýšíme počet městských bytů, zejména s důrazem na podporu mladých rodin a lidí v sociálně obtížné životní situaci.
3. Zatraktivníme město pro absolventy středních a vysokých škol.

VIII. Cestovní ruch
1. Cestovní ruch vnímáme jako významnou součástí ekonomiky města.
2. Zavedeme moderní nástroje destinačního managementu.
3. Cestovní ruch podpoříme rozvojem areálů v majetku města - Bojiště a Dolce.


Pavel Cajthaml

pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek