Pondělí

27. května 2024

Nyní

21°

Zítra

20°

Svátek má

Radnice představí výsledek průzkumu k revitalizaci Zelené Louky

7. 10. 2022

page.Name
Od března do června letošního roku se občané Trutnova mohli zapojit do průzkumu veřejnosti, jenž zjišťoval, na jaká místa na Zelené Louce jsou hrdí, která mají nejraději či vnímají jako problémová nebo jaké vidí možnosti ke zlepšení. Zkrátka co by mohlo zvýšit kvalitu života na tomto největším trutnovském sídlišti.

Analýza získaných poznatků skončila a radnice tak chce s výsledky průzkumu seznámit trutnovskou veřejnost. Prezentace se uskuteční ve středu 19. října v 18 hodin v sále na Základní škole Mládežnická na Zelené Louce. Kapacita sálu je zhruba 200 míst.

„Není překvapením, že z průzkumu nejhlasitěji zaznívá potřeba řešení parkování a rekonstrukce komunikací a chodníků. Objevují se však i další podněty a je velmi zajímavé sledovat, jak se prolínají jednotlivými tématy. V rámci Trutnova se jedná o první významnou participaci obyvatel na přípravě takto velkého projektu. Jsem rád, že jsme se vydali touto cestou a velice mě těší, že občané Zelené Louky možnost vyjádřit názor využili,“ říká trutnovský starosta Michal Rosa.

Průzkum se skládal z několika fází. Lidé mohli označit oblíbená či problémová místa v tzv. špendlíkové mapě. Zapíchli celkem 331 špendlíků. Poté se průzkumníci vydali do ulic Zelené Louky a vyzpovídali zde 27 respondentů a velký počet lidí pozorovali při jejich chování v lokalitě. Na to navazovalo dotazníkové šetření, kdy lidé mohli vyplnit formuláře v on-line či tištěné podobě.

„Dostali jsme od obyvatel 840 vyplněných dotazníků. Sami jsme nemohli uvěřit tomuto úžasně vysokému počtu odpovědí. Po prvním vyhodnocení jsme vyřadili špatně vyplněné, nečitelné či nedokončené dotazníky. Také odpovědi obyvatel, kteří uvedli, že se na Zelené Louce nevyskytují, jsme vyloučili. S ohledem na velikosti populace sídliště Zelené Louky, kde žije zhruba 6300 obyvatel, je finálních 695 odpovědí velký úspěch. Pro srovnání, celorepubliková dotazníková šetření jsou většinou stavěna na počtu zhruba 1000 odpovědí,“ hodnotí vedoucí průzkumu Dominika Potužáková z Bohemia design & research. Poslední fází průzkumu byl workshop s veřejností. Zpracovatelé průzkumu vybrali 7 zájemců reprezentujících populaci sídliště, kteří společně diskutovali jednotlivá témata k Zelené Louce.

Výsledky několikafázového průzkumu veřejnosti jsou podklady pro budoucí urbanisticko-dopravní studii. Na základě té bude město realizovat jednotlivá navržená řešení tak, aby se ze Zelené Louky stala moderní a příjemná čtvrť k bydlení.

(bog, tz-mdě)
redakce@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: CBS nakladatelství