Neděle

16. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Trutnov čekají uzavírky kvůli opravám komunikací

23. 3. 2023

page.Name
Jarní měsíce se opět nesou ve znamení oprav vozovek a chodníků. V Trutnově jich bude během dubna zahájeno hned několik. Část se obejde bez dopravních omezení, ale některé vyžadují úplnou uzavírku.

Polská ulice

V pondělí 3. dubna začne druhá etapa opravy Polské ulice v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí. Naváže tak na práce z loňského roku, které byly v polovině listopadu z klimatických důvodů přerušeny. „Jde o společnou investiční akci města a Ředitelství silnic a dálnic. Město zde buduje nový chodník, ten stávající rekonstruuje a také instaluje autobusové zastávky. ŘSD opravuje povrch vozovky. Náklady města na tuto investiční akci, když k letošnímu rozpočtu připočteme částku z loňska, činí 13,5 milionu korun,“ říká David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov.

Řidiči zde opět musejí počítat s úplnou uzavírkou, která potrvá do konce června. Rezidenti budou včas informováni vhozením letáků do schránek. Práce provádí společnost M-Silnice.

Ulice Jaroslava Ježka

V ulici Jaroslava Ježka chystá společnost GasNet kompletní výměnu plynovodu. Práce začnou v průběhu dubna. Vzhledem k tomu, že půjde o bezvýkopovou technologii, nedojde zde k významnému omezení dopravy. Řidiči by měli dbát vyšší opatrnosti kvůli překopům přes vozovku a dodržovat dopravní značení.

Rýchorská ulice

V loňském roce v Rýchorské ulicii VAK Trutnov vyměnil kanalizaci. Nyní dojde k pokládce nového povrchu vozovky a město Trutnov se přidá opravou chodníku v úseku od Hospody U Kousala po křižovatku s Mladobuckou ulicí. Cílem je zvýšení bezpečnosti pěších. Od 27. března do 21. dubna bude v tomto úseku platit úplná uzavírka komunikace. Objízdná trasa povede po silnici I/14. Zastávka BUS Rýchorská bude přesunuta na točnu MHD (cca 200 metrů).

Ulice Na Záduší

Během května a června zahájí VAK Trutnov opravu kanalizace a společnost GasNet výměnu plynovodu a domovních přípojek. Město Trutnov se připojí opravou chodníku a ve spolupráci s plynaři se bude podílet na opravě vozovky. Celková investice města do ulice Na Záduší bude zhruba dva miliony korun. „Práce jsou naplánovány do dvou etap, pokaždé za plné uzavírky právě opravovaného úseku. První část bude v úseku od Pragovky po křižovatku s Českou ulicí a druhá bude pokračovat od křižovatky po bytové domy na konci ulice Na Záduší,“ říká David Jelínek.

Zámečnická ulice

Trutnovská radnice plánuje v letošním roce kompletní opravu Zámečnické ulice. „Pokračujeme v revitalizaci komunikací na sídlišti Šestidomí. V předchozích letech jsme kompletně opravili Železničářskou ulici a letos se zaměříme na Zámečnickou. Opravíme zde chodníky, povrch vozovky, odvodnění a kabely veřejného osvětlení,“ dodává k plánům oprav starosta Trutnova Michal Rosa. Radnice právě připravuje soutěž na dodavatele stavby, tudíž harmonogram a výsledná částka teprve vzejdou ze soutěže. Město počítá s náklady ve výši zhruba 4,5 milionu korun.

(bog, tz-mdě)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: archiv města