Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Zajímá mě poštovní historie, první dopisy, které sem chodily

18. 3. 2023

Zajímá mě poštovní historie, první dopisy, které sem chodily 16 snímků
Sběratel a předseda trutnovského klubu filatelistů Pavel Janata v únoru oslavil osmdesáté narozeniny. „Kdybych měl vzpomínat, bylo by to hodně dlouhé vypravování,“ naznačuje, co všechno už s celoživotním koníčkem zažil. Sbírání známek se totiž věnuje více než šedesát let. Spolek vedl třicet let.

Už jako dvanáctiletý začal se sbíráním poštovních známek. Časem svůj zájem ale rozšířil i na další filatelistické předměty, mimo jiné i na pohlednice, otisky poštovních razítek a zejména takzvané celistvosti. To jsou obálky či dopisnice s uvedeným adresátem i odesílatelem, s nalepenými známkami a opatřené poštovním či příležitostným razítkem, vše pokud možno neporušené. „Filatelie je velmi široký a pestrý obor. Nejvíc mě přitahují právě celistvosti,“ tvrdí.

Zabývá se přitom i historií. Zaměřuje se právě na naše město a nejbližší okolí. „Jsem Trutnovák! Zajímá mě místní poštovní historie, takže jsem hledal první dopisy, které sem chodily. Prakticky všechny, které mám, jsou z Trutnova,“ zdůrazňuje.

Unikátní dopisy z jeho sbírky skutečně ukazují, jak v dávných dobách fungovala pošta. Například výjimečný exemplář, tzv. poselský spěšný dopis, je 269 let starý. Odeslaný byl 30. července 1754 z Trutnova Vznešenému Panu Johannu Bunclenovi na panství Hostinné. Nebo úplně první dopis, který získal Pavel Janata do sbírky. Pochází z roku 1820 a má historicky první razítko poštovního úřadu v Trutnově. „Až takhle daleko do minulosti jsem při pátrání šel, to mě baví. Když něco takového objevím, jsem štěstím bez sebe,“ přiznává.

Při hledání v dobových archivech dokonce našel dokument potvrzující skutečné datum založení filatelistického spolku v Trutnově. Ukázalo se tak, že dlouhá léta uváděný rok 1945 nebyl skutečným datem vzniku klubu filatelistů. „Ověřením v okresním archivu jsme se dostali až k dobovému záznamu ve spolkovém katastru, kde je u 20. února 1929 uvedeno založení spolku filatelistů," říká.

Předsedou Klubu filatelistů 05-76 Trutnov byl Pavel Janata třicet let. Pod jeho vedením spolek uspořádal dvě velké výstavy známek - Národní expozici v roce 1994 a Regionální výstavu roku 2006. Pravidelně organizoval pro sběratele známek, starých pohlednic či dopisů místní výměnné schůzky. V roce 2010, u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o založení města, otevřeli filatelisté speciální třídenní expozici známek, pohlednic a dalších sběratelských zajímavostí.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek