Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

26°

Svátek má

Zajímá mě poštovní historie, první dopisy, které sem chodily

18. 3. 2023

Zajímá mě poštovní historie, první dopisy, které sem chodily 0 snímků
Sběratel a předseda trutnovského klubu filatelistů Pavel Janata v únoru oslavil osmdesáté narozeniny. „Kdybych měl vzpomínat, bylo by to hodně dlouhé vypravování,“ naznačuje, co všechno už s celoživotním koníčkem zažil. Sbírání známek se totiž věnuje více než šedesát let. Spolek vedl třicet let.

Už jako dvanáctiletý začal se sbíráním poštovních známek. Časem svůj zájem ale rozšířil i na další filatelistické předměty, mimo jiné i na pohlednice, otisky poštovních razítek a zejména takzvané celistvosti. To jsou obálky či dopisnice s uvedeným adresátem i odesílatelem, s nalepenými známkami a opatřené poštovním či příležitostným razítkem, vše pokud možno neporušené. „Filatelie je velmi široký a pestrý obor. Nejvíc mě přitahují právě celistvosti,“ tvrdí.

Zabývá se přitom i historií. Zaměřuje se právě na naše město a nejbližší okolí. „Jsem Trutnovák! Zajímá mě místní poštovní historie, takže jsem hledal první dopisy, které sem chodily. Prakticky všechny, které mám, jsou z Trutnova,“ zdůrazňuje.

Unikátní dopisy z jeho sbírky skutečně ukazují, jak v dávných dobách fungovala pošta. Například výjimečný exemplář, tzv. poselský spěšný dopis, je 269 let starý. Odeslaný byl 30. července 1754 z Trutnova Vznešenému Panu Johannu Bunclenovi na panství Hostinné. Nebo úplně první dopis, který získal Pavel Janata do sbírky. Pochází z roku 1820 a má historicky první razítko poštovního úřadu v Trutnově. „Až takhle daleko do minulosti jsem při pátrání šel, to mě baví. Když něco takového objevím, jsem štěstím bez sebe,“ přiznává.

Při hledání v dobových archivech dokonce našel dokument potvrzující skutečné datum založení filatelistického spolku v Trutnově. Ukázalo se tak, že dlouhá léta uváděný rok 1945 nebyl skutečným datem vzniku klubu filatelistů. „Ověřením v okresním archivu jsme se dostali až k dobovému záznamu ve spolkovém katastru, kde je u 20. února 1929 uvedeno založení spolku filatelistů," říká.

Předsedou Klubu filatelistů 05-76 Trutnov byl Pavel Janata třicet let. Pod jeho vedením spolek uspořádal dvě velké výstavy známek - Národní expozici v roce 1994 a Regionální výstavu roku 2006. Pravidelně organizoval pro sběratele známek, starých pohlednic či dopisů místní výměnné schůzky. V roce 2010, u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o založení města, otevřeli filatelisté speciální třídenní expozici známek, pohlednic a dalších sběratelských zajímavostí.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek