Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

V trutnovské a náchodské nemocnici vzniknou nové urgentní příjmy

5. 6. 2023

page.Name
Královéhradecký kraj v následujících letech uvolní na vybudování pavilonů urgentního příjmu v nemocnicích Trutnov a Náchod přes 400 milionů korun. Projekty pavilonů v obou krajských nemocnicích získaly příslib financování od rady kraje.

„Těší mě, že se nám daří naplňovat strategii investic do krajské sítě zdravotnických zařízení, které přispějí nejen ke zlepšení pracovních podmínek veškerého personálu v našich nemocnicích, ale především ještě více zkvalitní zdravotní péči pro pacienty,“ sdělil hejtman kraje Martin Červíček.

Do trutnovské nemocnice kraj investuje a plánuje investovat částku v součtu kolem jedné miliardy korun. Na nový pavilon urgentního příjmu chce kraj vynaložit téměř 338 milionů korun.

Projekt urgentního příjmu v trutnovské nemocnici počítá s výstavbou nové pětipodlažní budovy. Vznikne v ní oddělení urgentního příjmu, ARO a JIP s kapacitou osm lůžek pro potřeby urgentního příjmu, šest lůžek pro ARO a 15 lůžek pro JIP. „Předpokládaná cena výstavby pavilonu včetně jeho vybavení je 337,6 milionu korun, přesné náklady budou známy po zpracování prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

URGENTNÍ PŘÍJEM V TRUTNOVĚ

Vizualizace ZDE

Stavba urgentního příjmu v trutnovské nemocnici by mohla začít během roku 2024. „Na projekt bude kraj usilovat o získání financí z dotačních programů. Zpracovává se projektová dokumentace pro udělení územního rozhodnutí i stavebního povolení. To nám dává určitý prostor pro hledání externích zdrojů v rámci různých evropských či národních programů," řekl Bulíček.

Už letos na podzim by mohly začít stavební práce na urgentním a centrálním příjmu v Oblastní nemocnici Náchod. Dlouhodobě plánovaný projekt kraj připravuje v návaznosti na modernizaci a dostavbu areálu nemocnice. Projekt počítá se stavebními úpravami prvního a druhého nadzemního podlaží pavilonu A, kde urgentní příjem vznikne. Součástí je vybudování nové příjezdové komunikace pro sanitky včetně zřízení centrálního vstupu do nemocnice. „Vznikne přístavba protilehlého pavilonu B, kde bude recepce pro urgentní a centrální evidence pacientů vstupujících do nemocnice, dále čekárna a navazující prostor pro nízkoprahový příjem,“ řekl Bulíček.

Projektová dokumentace na stavební i technologické části záměru je ve finále a kraj podal žádost o vydání stavebního povolení. „Podmínkou vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce je zajištění finančních prostředků. Předpokládaná cena za vybudování urgentního a centrálního příjmu včetně vybavení je 65 milionů korun,“ uvedl Bulíček.

Vedení kraje považuje modernizaci nemocnic za jednu ze svých priorit. Už začaly nebo se připravují práce v nemocnicích v Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem. V rychnovské nemocnici v dubnu začala stavba nového multioborového pavilonu za 880 milionů korun. V jičínské nemocnici kraj dokončuje víceúčelový pavilon pro laboratoře a onkologii za 692 milionů korun. V trutnovské nemocnici vzniká nový pavilon pro laboratoře, transfúzní oddělení a oddělení mikrobiologie. Ve Dvoře Králové se dokončují nemocniční operační sály včetně nezbytného zázemí za téměř 108 milionů korun.

Královéhradecký kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě, pod který spadá i rychnovská nemocnice.

(bog, tz-ole, ČTK)
redakce@trutnovinky.cz

Foto: Miloš Šálek