Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Střední škola na Volanovské bude mít nové centrum odborné výuky

26. 4. 2023

page.Name
V areálu Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově začala rekonstrukce stávajících objektů. Opravené prostory škola využije pro praktickou výuku oborů kuchař, číšník, cukrář, instalatér, pekař, zedník a část jich poslouží pro ubytování žáků jako domov mládeže. V rámci rekonstrukce, kterou řídí Královéhradecký kraj, vzniknou zcela nové šatny i hygienická zázemí. Stavební práce za více jak 60 milionů korun skončí příští rok v srpnu.

Centrum pro odborný výcvik je důležitou součástí školy a investice do oprav všech budov přinese mnoho výhod. Nové prostory zvýší komfort a bezpečnost žáků i učitelů a zlepší podmínky pro výuku, například ve školní restauraci Junior, která v současné době nabízí polední menu pro žáky a trutnovskou veřejnost.

„Po rekonstrukci kuchyň vybavíme moderními víceúčelovými spotřebiči a výuka žáků pomocí nejmodernějších technologií se odrazí v praxi, protože lépe umožní přípravu kvalitních a zdravých jídel. Prostory budou také k dispozici dalším trutnovským školám v rámci odborných kurzů a workshopů přímo šitých na míru,“ sdělil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

Projekt za více jak 60 milionů korun řeší stavební úpravy celého areálu, který tvoří šest objektů. Jejich rekonstrukce se uskuteční ve dvou etapách. V první etapě, kterou hradí kraj ze svých prostředků, vznikne ve Volanovské ulici domov mládeže pro ubytování zhruba 40 středoškoláků.

Do jeho suterénu stavbaři soustředí veškeré technické místnosti i skladové prostory pro kuchyňský provoz. V nadzemním podlaží bude pro výuku gastro oborů sloužit nová kuchyň včetně jídelny pro zaměstnance i ubytované žáky a veřejnost. Ve druhém až čtvrtém patře vzniknou pokoje pro ubytované žáky a také další nezbytné provozy pro fungování domova, například studovna či kuchyňka.

O spolufinancování druhé etapy požádá kraj evropské fondy. Z těchto prostředků pak vznikne nová přístavba s kompletními prostory pro obory cukrář a pekař včetně šaten, hygienické zařízení a zázemí pro úklid, dále dílny pro obor zedník i příležitostná dílna a sklad pro údržbu areálu. Stavební práce v hodnotě 60,4 milionu korun včetně DPH začaly v dubnu letošního roku s termínem ukončení v srpnu 2024.  

„Rekonstrukce trutnovského centra odborné výuky patří k nejvýznamnějším investičním akcím v oblasti školství, zvýší hodnotu a prestiž školy, zlepší její funkčnost a atraktivitu. Jsem rád, že rodiče i žáci začínají chápat, že odborná část vzdělávání jako například v hotelnictví, kuchařství a podobně je jisté řemeslo a jistý život,“ uvedl náměstek Arnošt Štěpánek, který má oblast školství ve své gesci. 

Trutnovská škola nabízí ke studiu obory ukončené výučním listem, maturitní obory a možnost získání vyššího odborného vzdělávání ve dvouletém nástavbovém studiu. „Tato kombinace přináší řadu výhod, studenti znají prostředí, nemusí se adaptovat na nové podmínky a lehce navážou na předchozí znalosti a dovednosti, které si dále prohlubují,“ dodal Štěpánek.

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově vznikla v roce 2018 splynutím středních škol, a to teplické střední školy hotelnictví a společného stravování a trutnovské střední odborné školy a středního odborného učiliště. Škola vzdělává žáky v oborech s výučním listem kuchař, číšník, pekař, cukrář, truhlář, instalatér, tesař a zedník a nabízí maturitní obor hotelnictví av nástavbovém oboru gastronomie. V letošním školním roce ji navštěvuje 329 žáků. Pro příští školní rok nabízí škola 252 míst do prvních ročníků.

(bažina, tz-msv)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Královéhradecký kraj