Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Montessori Trutnov ve světě!

30. 5. 2023 Komerční sdělení

page.Name
ZŠ Náchodská v Trutnově má ve svém vzdělávacím programu možnost Montessori vzdělávání, které žákům nabízí rozvoj dítěte nejen v rámci akademického vzdělávání, ale také hlubší cílení na rozvoj jejich klíčových kompetencí, sociálních dovedností a týmové spolupráce.

Velký důraz je kladen také na poznávání své role ve světě či svého dalšího směřování. Tato neakademická část Montessori programu je Marií Montessori, autorkou systému, zdůrazňována především pro žáky 12–15 let, kteří stojí před nelehkým úkolem, jež toto životní období přechodu přináší.

Naší škole se naskytla úžasná příležitost popisovaný program obohatit o mezinárodní zkušenost z již zavedených škol v zahraničí. V rámci programu Erasmus+, který je spolufinancován Evropskou unií, jsme získali dotaci téměř 100 tisíc eur na náš projekt „Děti Země“.

Střípky z tureckého pobytu

Den 10. / Dnes se všichni Češi a turecké děti z hostitelských rodin sešli v prázdné škole. Od 10:00 do 15:30 si pak užívali společnosti svých vrs- tevníků, hráli si ve sněhu a sdíleli o sobě fakta, která o sobě nevědí. Protože nejsme žáky turecké školy, neporušujeme svou přítomností nařízení vlády. Ve stejném režimu pojedeme i celý příští týden, protože vláda protáhla uzavření škol o dalších sedm dní. Plá- nujeme nacvičit divadelní zpracování RU R, vařit pro Turky česká jídla a zdobit modrotiskem šátky, ubru- sy a trička, abychom místním představili něco z naší kultury... V 16.00 děti odjely zpátky do hostitelských rodin, kde stráví víkend se svými tureckými protějšky.

Naši žáci třetího trojročí vycestovali spolu s průvodci již na dva měsíční pobyty a třetí právě probíhá. V září navštívili německou Montessori školu a farmu ve Wittenberge a v únoru zavítali do tureckého Istanbulu. Zkušenost z obou výjezdů byla naprosto odlišná, a to kvůli velikosti lokalit, rozdílnosti škol, kulturním možnostem, ale také kvůli zemětřesení, které zastihlo Turecko právě v únoru.

Na podzim tohoto roku chystáme v kulturním centru Uffo akci „Den s Erasmem“, o které vás ještě budeme informovat. Naši žáci představí svůj film ze všech výjezdů, který průběžně natáčí, budete mít možnost se seznámit s programem Erasmus a dozvíte se i více konkrétních názorů či zážitků ode všech zúčastněných.

Těšíme se na Vás! ZŠ Náchodská a tým Montessori