Neděle

19. května 2024

Nyní

17°

Zítra

21°

Svátek má

Značka kvality řadí Pečovatelskou službu Trutnov mezi nejlepší

3. 11. 2023 Komerční sdělení

Značka kvality řadí Pečovatelskou  službu Trutnov mezi nejlepší 0 snímků
V Česku existují stovky terénních pečovatelských služeb, pouze šest z nich se ale může pyšnit výjimečným oceněním, nejvyšší Značkou kvality pěti hvězd. Od října mezi ně patří i Pečovatelská služba Trutnov. „Je to výjimečné, mimořádné a prestižní. Snese to srovnání s nejvyšším gastronomickým oceněním pro restaurace, michelinskou hvězdou,“ tvrdí ředitel pečovatelské služby Roman Béla (na úvodním snímku se zástupkyní ředitele a sociální pracovnicí Petrou Bereczovou).

Získat Značku kvality v sociálních službách není vůbec jednoduché. Podobně jako michelinští inspektoři ani kontroloři pečovatelských služeb nerozdávají pochvaly na potkání. Nároky na kvalitu jsou hodně vysoké a hodnocení velmi přísné. Nezávislí certifikátoři posuzují úroveň všech aspektů života klientů: kvalitu péče, partnerství klientů a jejich rodin s personálem, stravu, dovednosti a znalosti personálu. „Je to nejvyšší možná profesní certifikace, kterou můžeme v Česku získat. Nikdo jiný nezkoumá tak dlouho, podrobně a odborně vaši práci jako lidé z Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky,“ říká Béla.

Vše se pečlivě boduje. Takže trutnovská pečovatelská služba získala 291 bodů za péči, individuální přístup a partnerství a 171 bodů za stravování. Podtrženo a sečteno 462 bodů, což znamená zisk maximálního počtu pěti hvězdiček a tím zařazení mezi vybrané certifikované pečovatelské služby. „Je to ocenění naší práce za posledních pět let. Bez kvalitních lidí a jejich vyladěné týmové spolupráce by se to nepovedlo. Takže za to děkuji všem zaměstnancům, ale i klientům a za podporu vedení města,“ zdůrazňuje ředitel Pečovatelské služby Trutnov.Certifikát je pro obyvatele okresní metropole zároveň vodítkem, podle kterého mohou najít a využít důvěryhodné, kvalitní a profesionálně prováděné sociální služby. Známá je například rychlost reakce trutnovské pečovatelské služby na žádost o služby od nového klienta. V urgentních případech je dokonce do 24 hodin od prvního zavolání u žadatele speciální tým, který provede sociální šetření, vyhodnotí situaci, a když je vše v rámci zákona, je u něj už do druhého dne služba zahájená. „To není ve všech českých městech obvyklé, někde se čeká až týdny,“ upozorňuje Béla.

Proslulá je v Trutnově profesionálně odvedená práce. Špičkovou péči takzvaně na jedničku musí poskytovat všechny pečovatelky a všichni pečovatelé (terénní služba má i šest mužů). „Když se jich u klienta objeví během dne několik, všichni musí udělat práci stejně kvalitně, protože na sebe navazují,“ uvádí ředitel. Protože za klienty jezdí pečovatelky samy, vyžaduje jejich práce vysoké odborné i lidské kvality. Pomáhají zvládnout úkony, které by člověk - nebýt vysokého věku nebo hendikepu - zvládal sám. Například s hygienou, oblékáním, nákupy a úklidem v domácnosti. Zajišťují dovoz obědů a jejich podávání, ale také doprovázejí klienty k lékařům nebo na úřadech.

Certifikát předali řediteli Pečovatelské služby Trutnov Romanu Bélovi prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký (vlevo) a Tomáš Groh, generální ředitel Hartmann-Rico (vpravo).

Pečovatelská služba Trutnov se stará o více než čtyři stovky klientů. Jejich spokojenost je základní inspirací pro práci celého týmu. „Každý senior je svobodný, individuální člověk, který si zaslouží náš respekt. Je jedno, co má v životě za sebou. V danou chvíli je to náš klient a my se k němu budeme chovat maximálně profesionálně,“ připomíná Roman Béla motto organizace, která nepečuje pouze o seniory, ale také o tělesně postižené.

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ TRUTNOV:
Vaše pečovatelská služba je velice dobře nastavena a především Vaši klienti jsou s prací Vašich zaměstnanců spokojeni. A co víc, Vaši zaměstnanci jsou velmi nadšení a svoji práci vykonávají velmi dobře. Zejména
velmi kladně hodnotíme multidisciplinární práci týmu pečovatelské služby. Velice dobře hodnotíme informovanost Vaší organizace, ať již na Vašich webových stránkách, či v místním tisku pro širokou veřejnost.
Velice dobře máte zpracovanou veškerou dokumentaci. Přejeme Vám do další práce mnoho aktivních zaměstnanců a spokojených klientů.

Všechny služby vykonává v terénu, tedy v domácnosti klienta. Pomáhá lidem s péčí o sebe sama a částečně i o domácnost. „Hlavně senioři a hendikepovaní tak dostávají šanci na kvalitní život v místě, které dobře znají. Oddaluje se tak nebo úplně eliminuje doba jejich odchodu do pobytového zařízení. Do budoucna bude takový trend zesilovat,“ informuje ředitel. „Naše práce navíc umožňuje rodinám klientů, aby se mohly plně věnovat své práci a svému životu a nemusely veškerou energii a všechen čas věnovat péči o blízké,“ dodal ředitel Roman Béla.

čtěte také: Díky pečovatelkám žijí v klidu svých domovů


Pečovatelská služba Trutnov je příspěvkovou organizací města Trutnova. Získala registraci na poskytování terénní sociální služby - pečovatelská služba a je zařazena do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.