Neděle

16. června 2024

Nyní

13°

Zítra

13°

Svátek má

Nezapomínejte na dobové zvyky, kvůli příštím generacím, radí archiváři

19. 12. 2023

Nezapomínejte na dobové zvyky, kvůli příštím generacím, radí archiváři 6 snímků
Čas je neúprosný a paměť pomíjivá. Proto je důležité, aby události dnešních a příštích dnů zapisovali kronikáři. Aby svoji práci dělali co nejlépe, pořádá pro ně trutnovský archiv pravidelná školení.

Ne každý laik se běžně dívá do obecních kronik. Lidé, kteří je ale sami píší, patří mezi ty, kteří se do nich dívají velmi často. „Kronika je zpravidla první věc, kam se můžou podívat, když chtějí zjistit důležité informace,“ vysvětluje Roman Reil, ředitel Státního okresního archivu v Trutnově, který školení pořádal.

Při něm si kronikáři vyslechli cenné rady od archivářů. Například, že není nutné přepisovat do kronik obecní zpravodaje či veřejná jednání zastupitelstev, která jsou už úředně zaznamenaná. „Potřebujeme, abyste zprostředkovali další dění ve městech a obcích,“ zdůraznil například Reil.

Připomněl i důležitost osobního pohledu pisatele na zaznamenané události, novinky ze zákona o kronikách, a některá osvědčená pravidla kronikářské práce. „Pište o významných či zajímavých lidech. Nezapomeňte do kroniky sepsat také svůj životopis,“ doporučil Roman Reil. Jak vést kroniku podrobně popisuje internetová stránka Kronikari.info.

Archivář Pavel Zahradník připomněl první kroniky a tradice, které se k nim váží. „Málokdo dnes ví, že existuje například Kronika lyžařského můstku v Trutnově,“ řekl. Poukázal také na možnost vyhledávat archivní informace online na webu.

Kolega Václav Horák připomněl lidové zvyky a obyčeje, o kterých se v kronikách píše, i když velmi málo. „Nezapomínejte na ně, a snažte se je do kronik vepsat. Pro příští generace je to důležité,“ vyzval kronikáře.

S tím souhlasí i ředitel archivu Roman Reil. Úkolem kronikářů podle něj není zaznamenat události pro dnešní lidi, ale pro budoucí generace. „Prostě věrně zachytit dobu, kterou prožíváme. Během roku sbírat podklady, chodit na akce, shromažďovat informace o činnosti spolků, kulturních či sportovních aktivitách, ale také přidat vzpomínky pamětníků nebo zajímavosti o počasí,“ naznačil.

Součástí setkání kronikářů byly i ukázky obecních kronik a exkurze do archivu v Komenského ulici. „Ukážeme jim, jak to u nás funguje, ale i zajímavé webové stránky, aby věděli, kde čerpat inspiraci. Při školení se většinou sejdou zkušení kronikáři s novými a ti jsou většinou hladoví po informacích a zkušenostech od služebně starších kolegů,“ uvedl Reil.

Akce se zúčastnilo asi třicet kronikářů, tedy zhruba polovina z celkového počtu na Trutnovsku. „Bohužel, některé obce kronikáře nemají, ale hledají je. Někde za ně zaskakují například i přímo starostové,“ dodal ředitel archiv Roman Reil.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz