Neděle

16. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Ráda mladé lidi motivuju, líbí se mi jejich nadšení, říká oceněná vychovatelka

23. 12. 2023

Ráda mladé lidi motivuju, líbí se mi jejich nadšení 4 snímků
Vychovatelka Iva Horná z Trutnova věnuje svůj volný čas dobrovolnictví. Poslední roky se zaměřuje na práci s mladými lidmi. Získává je pro dobrovolnickou práci a vede je k vysněnému cíli. To vše dělá z vlastní vůle, aniž by za to žádala odměnu. Nedávno ale jedno ocenění dostala, Zlatou korunu Královéhradeckého kraje.

Sama začala pracovat jako dobrovolnice během studií na Střední zdravotnické škole v Hradci Králové. Potom se deset let věnovala práci s mladými dobrovolníky v trutnovském Domově pro seniory v ulici Rudolfa Frimla, kde působila jako vedoucí sociálního úseku. Od roku 2018 má na starosti péči o dobrovolníky na trutnovské zdravotnické škole, ve které pracuje jako vychovatelka na domově mládeže. „Baví mě motivovat mladé lidi, aby dělali něco dobrovolně, nad plán, aby byli užiteční, pomáhali a měli z toho radost,“ říká Iva Horná.

Ve spolupráci s Charitou Trutnov směruje dobrovolníky k pomoci v domovech pro seniory, psím útulku, nemocnici nebo azylovém domě pro matky s dětmi. Mnozí se účastní jednorázových akcí, jako jsou Potravinová sbírka, Noc venku a Tříkrálová sbírka. „Například působení v azylovém domě považuju pro studenty za největší životní zkušenost, získávají tím empatii pro práci s různými cílovými skupinami klientů,“ vypráví.

S mladými dobrovolníky se zpravidla setkává třikrát týdně. Debatují o tom, co už udělali, vymýšlejí a plánují další činnost. „Snažím se je provádět tím, co právě dělají, a pomoci jim, aby vytrvali. Smyslem je, aby u dobrovolnické činnosti vydrželi,“ zdůrazňuje Iva Horná.

Zkušeností z práce s mladými má za zhruba patnáct let na rozdávání. Ve většině případů je chválí. „Neházela bych flintu do žita! Rozhodně nejsou tak špatní, jak se občas říká. Překvapuje mě, jak jdou do dobrovolnictví s nadšením. Například jedna dívka chodí už čtvrtým rokem na pravidelné návštěvy za stoletou stařenkou. Pokud jí příprava na maturitu dovolí, každý čtvrtek za ní zajde, paní už je na ni zvyklá, oblíbila si ji,“ upozorňuje.

Mnozí se zapojují do mezinárodního projektu DofE vévody z Edinburghu, kde musí kromě dobrovolnických aktivit prokázat i další dovednosti. Zajímavé jsou pak závěrečné expedice v přírodě. „Tam se ukáží jiné vlastnosti, například jak spolu umí spolupracovat. Někdo třeba není premiant, ale má organizační schopnosti. Po takové akci mu stoupne sebevědomí a to je pro život velmi důležité,“ tvrdí.

Když už byla zmínka o britském vévodovi, právě s ním se Iva Horná setkala loni v Praze, když oceňoval nejšikovnější držitele jeho ceny. „Podali jsme si s ním ruku, zajímal se o naši práci s mládeží, proč jsme se jako škola zapojili do jeho projektu, byl milý, ochotný a zvídavý. Byl to skvělý zážitek,“ vypráví Iva Horná.

Doma má už tři ocenění za svoji práci s mladými - od trutnovského Rotary Clubu, vévody z Edinburghu a Královéhradeckého kraje. „Samozřejmě si toho moc vážím, ale největší odměnou je, když vidíte nadšení studentů, když poznáte, že je to baví a odnáší si ze svých dobrovolnických aktivit dobrý pocit,“ dodává vychovatelka Iva Horná.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: archiv Ivy Horné