Pondělí

22. července 2024

Nyní

24°

Zítra

24°

Svátek má

SOUTĚŽ: Vyhrajte vouchery do prodejny UPHILL!

8. 7. 2024

page.Name
Rok 2024 je pro Trutnovinky oslavou osmnácti let působení na mediální scéně a my chceme tuto příležitost oslavit společně s vámi, našimi věrnými čtenáři a partnery. A právě ve spolupráci s partnery jsme pro vás připravili unikátní sérii lákavých měsíčních soutěží, které vás provedou celým letošním rokem a ve kterých můžete vyhrát úžasné a hodnotné ceny. V červenci hrajeme o čtyři vouchery do trutnovské prodejny UPHILL (Chodská 584), obchodu, který je pro všechny horské duše – milovníky pohybu, přírody, hor, designu a sportovního oblečení a vybavení.

Účast v soutěži je jednoduchá. Stačí správně, ale také ve správnou chvíli odpovědět na otázku. Vítězem voucheru se totiž stane ten, kdo nám pošle správnou odpověď jako 1., 11., 77. a 155. v pořadí. Soutěž začala 1. července a potrvá až do 11. srpna.

A jaká je soutěžní otázka?

Která zvířecí postavička je na pultu v prodejně UPHILL?

Odpověď a vaše telefonní číslo nám zašlete na e-mail redakce@trutnovinky.cz.  

Zapojte se do soutěže! Budeme rádi, když se i tímto způsobem připojíme k oslavě našeho milníku. Děkujeme vám za podporu a těšíme se na další společné roky.

Pravidla soutěže

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže o 4 vouchery do trutnovské prodejny UPHILL od UPHILL Trutnov je společnost TN Média sro, IČ 28847229, se sídlem Branická 213/53, Braník - Praha 4.

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 7. 2024 (07:00:00 hod.) do 11. 8. 2024 (23:59:59 hod.) na webové stránce www.trutnovinky.cz, sociálních sítích Trutnovinky a v magazínu Trutnovinky.

3. Účastníci soutěže
Zúčastnit soutěže se může každá svouprávní fyzická osoba starší 18 let, která o sobě vyplní požadované osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) a vysloví souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že poskytovatel uvádí účast téže osoby (s uvedením těchto osob), má právo takovou ze soutěže uplatnit bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Stejně tak má pořadatel právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, kteří používají nepravdivé nebo smyšlené údaje či jejich chování jinak podvodného vykazují známky nekalého či nekalého jednání.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

4. Princip a podmínky soutěže
Podmínkou účasti je správně zodpovězená odpověď na soutěžní otázku. Vyhrává ta správná odpověď, kterou pořadatel obdrží jako 1., 11., 77. a 155. správná odpověď v pořadí. Pořadí je určeno dnes, hodinou a minutou správné odpovědi. V případě, že pořadatel obdrží méně než 155 správných odpovědí, vyhrává jako správná odpověď, kterou obdrží jako poslední v době trvání soutěže specifikované v bodě 2 těchto pravidel. V případě, že by pořadatel obdržel dvě nebo více správných odpovědí vládních podmínek výherních odpovědí (tedy příjmu-li je pořadatel ve stejném čase), rozhoduje pořadatel o výherci ze všech poskytovatelů podmínek výherní odpovědi losem.

5. Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži jsou pro 4 výherce 1 voucher v hodnotě 1000 Kč do trutnovské prodejny UPHILL
.

Tato soutěž má povahu hry, a tudíž výhry nejsou právně vymahatelné.

Výhry nelze převádět na jinou, nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6. Vyhlášení výsledků a vítěze soutěže
Vyhlášení výsledků a vítěze soutěže proběhne 12. srpna. Výherce bude kontaktován a předání výhry proběhne za účasti redakce a fotografa. Výherce je povinen na žádost pořadatele prokázat svou totožnost platným dokladem, na kterém je uvedeno jméno a příjmení vhodné s údaji použitými při přihlášení do soutěže.

V případě, že si vítězné soutěže nevyzvedne výhru ani do 30. dne poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

7. Další ustanovení
Pořadatel si umožňuje právo s konečnou platností rozhodnutí o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli jednostranně změnit, zrušit či upravit její pravidla. O takové změně pořadatelem uvedené informovali výše uvedené webové stránky v bodě 2 (Termín a místo konání soutěže). Při splnění soutěže ztrácí účastník nárok na tuto výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher.

Účast v soutěži soutěží účastník souhlasí s pravidly a podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel při této soutěži zpracovává osobní údaje na základě souhlasu soutěží v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, se kterými je každý účastník seznámen před odesláním odpovědí na soutěžní otázku. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové stránce www.trutnovinky.cz.

V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email redakce@trutnovinky.cz .


Michal Bogáň

michal@trutnovinky.cz