Středa

22. května 2024

Nyní

15°

Zítra

11°

Svátek má

Nad atletickým stadionem probíhá zajištění nestabilní skály

9. 4. 2024

page.Name
Na konci února došlo k odtržení a sesuvu části skály za atletickým stadionem. Část balvanů dopadla přímo na běžecký ovál a poškodila jej. Trutnovská radnice se ihned pustila do náročné opravy. Stadion je otevřen bez omezení, pouze část oválu není k dispozici a dráha je tak zkrácena. Při pádu balvanů na ovál se nikomu nic nestalo.

Důvodem zřícení skály bylo rozvolnění líce skalního masivu vlivem prehistorických tektonických a netektonických procesů. „Neustále probíhá atmosférické zvětrávání provázené samovolným opadem kamenů, balvanů až bloků. Do puklin a trhlin pak proniká kořenový systém dřevin a rostlin, který masiv destabilizuje. K tomu se přidal výrazný klimatický výkyv během letošní zimy, kdy se střídala vysoká vlhkost s mrazovými cykly. Když navíc připočteme vývratový účinek vzrostlých stromů při silném větru, výsledkem je nastalá situace, kdy se část horniny uvolnila a zřítila,“ vysvětluje Klára Bednářová, vedoucí Odboru majetku města MěÚ Trutnov.

Město okamžitě zahájilo sanaci části skály, atletického oválu a opěrné zdi. Oprava vyjde na necelých 4,5 milionu Kč, provádí ji specializovaná firma Vertico.

Při likvidaci skalního řícení se pokácí vzrostlé stromy rostoucí bezprostředně na horním horizontu skalní stěny a mladší náletové stromy ve strmém svahu pod stěnou. Poté budou probíhat řízené odlomy nestabilních částí skalní stěny. Práce je nutné provádět pomocí horolezecké techniky s maximálním bezpečnostním zajištěním.„Objemné skalní bloky rozdružíme na menší a vyskládáme je do valu, který tak vytvoří ochrannou linii za stadionem. Na závěr instalujeme dva metry vysoký ochranný plot v patě svahu nad atletickou dráhou,“ dodává Klára Bednářová.

„Probíhající práce jsou rychlým řešením akutního problému a předpokládáme jejich ukončení v polovině května, tak aby mohla na atletickém stadionu proběhnout letošní sezóna. Nicméně souběžně jsme již zahájili průzkum a projekční práce na celém skalním úseku od parkoviště u zimního stadionu až ke koupališti. Kompletní sanace a zabezpečení bude probíhat v následujících letech a předpokládáme využití národních dotačních titulů,“ doplňuje trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.

(bog, tz-mdě)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Dušan Mihalečko a Klára Bednářová