Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

18°

Zítra

18°

Svátek má

SOUTĚŽ: O 30 balíčků outdoorového jídla Adventure Menu

3. 4. 2024

page.Name
Rok 2024 je pro Trutnovinky oslavou osmnácti let působení na mediální scéně a my chceme tuto příležitost oslavit společně s vámi, našimi věrnými čtenáři a partnery. A právě ve spolupráci s partnery jsme pro vás připravili unikátní sérii lákavých měsíčních soutěží, které vás provedou celým letošním rokem a ve kterých můžete vyhrát úžasné a hodnotné ceny. V dubnu hrajeme o 30 balíčků hotového jídla na cesty od trutnovské firmy Adventure Menu.

Účast v soutěži je jednoduchá. Stačí správně, ale také ve správnou chvíli odpovědět na otázku. Vítězem balíčků outdoorových pokrmů se stane totiž ten, kdo nám pošle správnou odpověď jako 50., 200. a 350. v pořadí. Soutěž začala 2. dubna a potrvá až do 25. dubna

A jaká je soutěžní otázka?

Co vám přeje Team Adventure Menu na svých jídlech?

Odpověď nám zašlete na e-mail redakce@trutnovinky.cz a připojte vaše telefonní číslo.

Zapojte se do soutěže! Budeme rádi, když se i tímto způsobem připojíte k oslavě našeho milníku. Děkujeme vám za podporu a těšíme se na další společné roky.

 

Pravidla soutěže

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže o 30 balíčků hotového jídla na cesty Adventure Menu od Adventure Menu je společnost TN Média s.r.o., IČ 28847229, se sídlem Branická 213/53, Braník - Praha 4.

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 2. 4. 2024 (07:00:00 hod.) do 25. 4. 2024 (23:59:59 hod.) na webové stránce www.trutnovinky.cz, sociálních sítích Trutnovinky a v magazínu Trutnovinky.

3. Účastníci soutěže
Zúčastnit soutěže se může každá svéprávní fyzická osoba starší 18 let, která o sobě vyplní požadované osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) a vysloví souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že pořadatel zjistí opakovanou účast téže osoby (s uvedením týchž osobních údajů), má právo takovou osobu ze soutěže vyloučit bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Stejně tak má pořadatel právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, kteří používají nepravdivé nebo smyšlené údaje či jejich chování jinak vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

4. Princip a podmínky soutěže
Podmínkou účasti je správně vybraná a zodpovězená odpověď na soutěžní otázku. Vyhrává ta správná odpověď, kterou pořadatel obdrží jako 50., 150. a 250. správnou odpověď v pořadí. Pořadí je určeno dnem, hodinou a minutou doručení správné odpovědi. V případě, že pořadatel obdrží méně než 250 správných odpovědí, vyhrává ta správná odpověď, kterou obdrží pořadatel jako poslední v době trvání soutěže specifikované v bodu 2 těchto pravidel. V případě, že by pořadatel obdržel dvě nebo více správných odpovědí splňujících podmínky výherní odpovědi (tedy obdrží-li je pořadatel ve stejný čas), rozhodne pořadatel o výherci ze všech odpovědí splňujících podmínky výherní odpovědi losem.

5. Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži jsou pro 3 výherce po
10 balíčcích hotového jídla na cesty Adventure Menu od Adventure Menu. Pořadatel si vyhrazuje právo odměnu objektivně uvedenou v předchozí větě nahradit výhroučného typu a hodnoty v případě, že z důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné získat výhru opatřit bez vynaložení nákladů měřeného.

Tato soutěž má povahu hry, a tudíž výhry nejsou právně vymahatelné.

Výhry nelze převádět na jinou, nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6. Vyhlášení výsledků a vítěze soutěže 
Vyhlášení výsledků a vítěze soutěže proběhne na přelomu dubna a května. Výherce bude kontaktován a předání výhry proběhne za účasti redakce a fotografa. Výherce je povinen na žádost pořadatele prokázat svou totožnost platným dokladem, na kterém je uvedeno jméno a příjmení vhodné s údaji použitými při přihlášení do soutěže.

V případě, že si vítězný soutěžící nevyzvedne výhru ani do 30. poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

7. Další ustanovení
Pořadatel si umožňuje právo s konečnou platností rozhodnutí o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli jednostranně změnit, zrušit či upravit její pravidla. O takové změně pořadatelem informoval na výše uvedené webové stránce uvedené v bodě 2 (Termín a místo konání soutěže). Při nesplnění této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher.

Účastí v soutěži soutěží účastník souhlasí s pravidly a podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel při této soutěži zpracovává osobní údaje na základě souhlasu soutěží v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, se kterými je každý účastník seznámen před odesláním odpovědí na soutěžní otázku. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové stránce www.trutnovinky.cz.

V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email redakce@trutnovinky.cz .


Michal Bogáň

michal@trutnovinky.cz