Středa

22. května 2024

Nyní

15°

Zítra

11°

Svátek má

Stát se špičkovým akrobatem? Se školou CZirkidz to půjde!

13. 5. 2024 Komerční sdělení

page.Name
V Trutnově začaly nové časy. Historici je zřejmě jednou budou označovat jako „dobu novocirkusovou“. V lednu se totiž úspěšně rozjela první australsko-česká škola CZirkidz. „Je to naprosto unikátní věc. Pokud se děti chtějí stát špičkovými akrobaty, právě tady můžou udělat důležitý první krok. Vždy je nejlepší učit se už od začátku od těch nejlepších,“ vysvětluje Libor Kasík, zakladatel školy, principál festivalu Cirk-UFF a ředitel společenského centra Uffo v Trutnově.

Kolik lidí se přihlásilo do novocirkusové školy?
Zhruba sedmdesát, většina ve věku od čtyř do devatenácti let. Zájem projevují ale i starší, rádi respektujeme, že nový cirkus nemá žádné limity. Věřil jsem, že bude o školu zájem, přesto mě ten počet příjemně překvapil. Zásadní je i to, že o CZirkidz mají zájem začátečníci i profesionálové, s čímž jsme CZirkidz zakládali. Tedy, že se naše děti budou učit od těch nejlepších na světě a že tito budou pomáhat i našim profesionálům tak, abychom jako Česko byli v dohledné době mezi lídry světového cirkusu. Od Australanů se tady učí i členové úspěšného českého souboru Losers Cirque Company, který Trutnované velmi dobře znají z festivalu Cirk-UFF. Jsem opravdu hrdý na to, že epicentrum této velké věci pro české umění obecně je právě v Trutnově.

Jak vypadaly první lekce, první vyučovací hodiny?
Byly plné energie a nadšení, ale taky tam bylo trochu nervozity a očekávání, což vždycky patří k něčemu velkému, co teprve začíná. O budoucí akrobaty se starala Riki Morgan, skvělá a úžasná australská performerka. Určitě se začátek povedl. Spokojenost jsem vnímal na obou stranách, jak u dětí, tak u lektorky.

Co patřilo do prvních vyučovacích lekcí?
Samozřejmě akrobatické základy, i když někteří žáci novocirkusové školy už třeba za sebou mají gymnastickou nebo jinou průpravu, takže v tomto ohledu je pro ně začátek jednodušší. Ale zkoušela se i práce s náčiním, jako jsou kužely. Většinou se nacvičovaly prvky, které nejsou pro začátečníky nebezpečné. Důležité je, aby se přirozeným způsobem propojovalo tělo s hlavou. Právě v tom tkví unikátnost australského cirkusu. Párová a vzdušná akrobacie, čínská tyč a další přijdou na řadu později.

Jak hodnotila první lekce Riki Morgan? Jsou podle ní zdejší děti šikovné?
V první řadě je na ní vidět, že ji práce s dětmi baví. Takže je nadšená. Jestli jsou děti talentované víc nebo míň, podle ní není tak zásadní. Důležitější je, že chtějí něco dělat, něco se naučit a někam se posouvat. Samozřejmě, každý má nějaké limity. Ale všimla si, že všechny děti, které k ní do CZirkidz přišly, chtějí dělat akrobacii. Postřehl jsem, a potvrdilo se to i z následných ohlasů, že ona i děti mají z lekcí příjemné společné zážitky.

Mají rodiče vnímat školu jako cestu k profesionální akrobacii, nebo jako možnost se zdravě hýbat?
Obojí! Myslím, že většina rodičů ví, že je pro jejich děti tento způsob pohybu zdravý, možná mnohem zdravější než v řadě sportů. Je to mnohostranný pohyb, tělo se vyvíjí kontinuálně. Hodně rodičů a dětí ale vidí, co z toho může vzniknout. Cviky a pohyby, které se jim na začátku zdály neuvěřitelné, už nejsou takovou fantazií. Děti se k nim dokážou svými výkony přiblížit a to je obrovsky motivuje. Kdo bude vytrvalý a pracovitý, může mu cirkusová škola přinést i opravdu velký profesní efekt. Může mít jednou skvělou práci ve špičkovém souboru, který je žádaný po celém světě. Učí se od těch nejlepších z nejlepších, navíc garantem školy je Joshua Hoare, umělecký ředitel australské cirkusové školy Cirkidz, která vychovává špičkové akrobaty, a zároveň režisér například představení Sissy, které mělo světovou premiéru na Cirk-UFFu, a rovněž inscenace, jejíž světovou premiéru připravujeme na tento ročník Cirk-UFFu a jejíž jméno je The Veil, tedy česky Závoj.

Je CZirkidz pro všechny, nebo jen pro talentované?
Důležité je být zdravý a mít chuť. Vše ostatní se dá naučit. Australané mají akrobacii tak propracovanou, prostě kalokagathia. Tedy ideál kompletní lidské osobnosti v harmonii mysli a těla.

Do novocirkusové školy tedy může kdokoliv. Kdy se do ní může zapojit?
Prakticky kdykoliv. Nemusí čekat na začátek roku, semestru, cyklu nebo jak byste chtěli tréninkovým obdobím říkat. Škola začala v lednu a první pětiměsíční sada lekcí skončí po festivalu Cirk-UFF, který pořádáme od 29. května do 2. června. Nový, navazující výukový blok bude od září do prosince, dále zase od ledna. Přihlásit se ale můžete kdykoliv. Lektoři se postarají o každého. Rozhodně nemusí mít někdo strach, že když nestihl prvních pár lekcí, že už mezi začínající akrobaty nemůže, protože by byl pozadu. Děti se dělí do skupin podle toho, co už umí a jaké dělají pokroky.

Jak často se trénuje?
Jednotlivec zpravidla chodí trénovat jednou týdně. Možné je ale chodit třeba každý den, škola funguje od úterý do soboty, vždy v odpoledních hodinách. Pro zájemce ze vzdálenějších míst jsou ideální víkendové workshopy, které naše škola pořádá.

Kde se trénuje?
Většina přípravy se odehrává v Národním domě, který má ideální parametry a zázemí pro akrobatickou přípravu. Specifická část tréninků se uskuteční také v kině Vesmír, kde jsme naše australské školitele ubytovali v podkrovním bytě. Jen připomenu, že nový cirkus je spjatý s naším kinem od jeho nedávné rekonstrukce. Například při slavnostním otevření se v něm odehrávala vystoupení 360 AllStars. Podobných show, ale také kurzů či lekcí se v něm odehraje víc.

Ještě jsme nemluvili o jazykové bariéře. Nebo se české děti domluví s australskými lektory samy?
Samozřejmě mají k dispozici české asistenty. Gabriela Kusová, Katka Talavašková a Kristýna Fedulová, to jsou dámy, které mají zkušenosti například s tancem nebo fyzickým divadlem, takže pomohou nejen s případným překladem, ale ony samy mohou dohlížet na to, aby děti prováděly jednotlivé cviky správně. Vlastně je to taková ideální škola angličtiny, byť jak jsem si všiml, řada starších dětí překlad vůbec nepotřebuje.

Výkony světových artistů vidíme každý rok třeba při Cirk-UFFu. Kde uvidíme, co se naučili žáci CZirkidz?
Právě při festivalu! Žáci školy společně s lektory a jejich asistenty připravují tanečně-akrobatické představení, které má pracovní název Heart. Měl by to být alegorický příběh odehrávající se na výletní lodi. Ve festivalovém programu je plánovaný na neděli 2. června od 16 hodin. Pro účinkující to bude jedinečná příležitost ukázat se publiku na stejném jevišti, kde pár hodin před nimi účinkovali nejlepší světoví artisté. Je to o propojení místních nadšenců se špičkovými zahraničními umělci, o což v Uffu dlouhodobě usilujeme ve všech oblastech.