Středa

24. července 2024

Nyní

17°

Zítra

13°

Svátek má

Koledníci jsou v ulicích, začala Tříkrálová sbírka. Zakončí ji koncert

2. 1. 2024

Koledníci jsou v ulicích, začala Tříkrálová sbírka. Zakončí ji koncert 16 snímků
Tradičně s Novým rokem začala Tříkrálová sbírka. Koledníci už chodí ulicemi našeho města. Po Trutnově jsou rozmístěné rovněž statické kasičky. Výtěžek sbírky organizátoři nasměřují do pěti charitních služeb, které pomáhají lidem. Jedna z největších sbírkových akcí u nás potrvá do neděle 14. ledna.

Převážná část získaných peněz na Trutnovsku pomůže pěstounským a sociálně slabým rodinám. „Finance budou použity na úhradu terapeutické pomoci, školních a mimoškolních jednodenních výletů či víkendových pobytů a volnočasových aktivit,“ upozornila Lucie Poláčková z Oblastní charity Trutnov.

Například organizace Maják – Centrum náhradní rodinné péče a Zvonek pro rodinu se snaží, aby děti vyrůstaly v bezpečném rodinném prostředí, a jejich cílem je zachování rodiny jako celku. Ze sbírky bude hrazeno také vybavení pro personál Zdravotní služby a Domácí paliativní péče.

„Obě terénní služby jsou poskytovány pacientům v jejich domácím prostředí a cílem služeb je zcela nahradit pobyt v nemocničním zařízení. Služby jsou poskytovány vyškolenými sestrami a vzhledem k náročnosti jejich práce je nutné vybavení pravidelně obměňovat,“ upřesnila Poláčková.

Za peníze hodlá charita rovněž koupit speciální pomůcky pro seniory. „Chceme navázat na minulý rok, kdy jsme ze sbírky pořídili aktivizační kufříky, se kterými naši asistenti u seniorů pracují a podporují nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Kufříky se osvědčily a rádi bychom je rozšířili,“ doplnila Poláčková.

Osobní asistence je službou pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky ní mohou lidé s hendikepem setrvat v domácím prostředí.

Sbírka má tradiční podobu. „Koledníci požehnají vašemu domu nápisem K+M+B 2024 a zazpívají tříkrálovou koledu, se kterou vám do nadcházející roku vinšují štěstí a zdraví. Vy jim na oplátku můžete do úředně zapečetěné pokladničky přispět libovolnou částkou,“ oznámila Poláčková.

Po Trutnově jsou také rozmístěny statické kasičky, do kterých lze přispět hotovostí nebo pomocí QR kódu. „Pokud nemáte možnost se účastnit, ale rádi byste přispěli, můžete tak učinit na účet TKS 66008822/0800, je nutné zadat variabilní symbol Oblastní charity Trutnov – 777955026. Dále pak pomocí QR kódu nebo na www.trikralovasbirka.cz,“ dodala Lucie Poláčková.

Sbírka vyvrcholí Tříkrálovým koncertem sboru Chorea Corcontica, který se uskuteční v neděli 14. ledna od 15 hodin v trutnovském Kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek