Pátek

19. července 2024

Nyní

23°

Zítra

24°

Svátek má

Od března bude v Poříčí fungovat nový sběrný dvůr

24. 2. 2024

page.Name
V Trutnově se 1. března otevře druhý sběrný dvůr. Bude v Ječné ulici v Poříčí. Dosavadní sběrný dvůr funguje v Horské ulici. Cílem je obyvatelům města usnadnit třídění odpadu. V loňském roce zavedla trutnovská radnice takzvaný systém Door-to-Door u rodinných domů, následně ho rozšířila na sídliště.

„Slýcháváme argumenty, proč někteří občané netřídí a neodváží odpad na sběrný dvůr – je to moc daleko, nevyhovuje jim otvírací doba atd. A tak chceme najít lidem alternativu. Proto otvíráme druhý sběrný dvůr, abychom zkrátili dojezdovou vzdálenost lidem z Poříčí, Voletín, Lhoty, Libče, Bohuslavic a dalších částí, a současně nabídli jinou otvírací dobu,“ uvedl trutnovský starosta Michal Rosa.

V roce 2023 prošlo sběrným dvorem v Horské ulici 1813 tun odpadu. Otevřen je šest dní v týdnu. V pondělí, ve středu v pátek od 13:00 do 18:00, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 v sobotu od 8:00 do 12:00. Nový sběrný dvůr bude mít otevírací dobu zrcadlově, aby ten byl doplněn. Do Poříčí tak lidé mohou odpad odvézt v pondělí, ve středu a v pátek od 8:00 do 13:00, v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 18:00. O víkendu bude zavřeno.

Lidé sem mohou vozit plasty, papír, sklo, kovy, bioodpad, pneumatiky, nebezpečné odpady, obaly od nebezpečných látek, objemný odpad, dřevěný odpad, vyřazené elektrospotřebiče, chladničky, televize. Nepatří sem stavební odpad a odpad z podnikatelské činnosti. Sběrný dvůr je určen pouze pro odpad pocházející z domácností trutnovských občanů.

„V době, kdy občanům dochází k neustálému zpřísňování legislativy v oblasti odpadového hospodářství, podle níž je odstraňování odpadů skládkováním na posledním místě v hierarchii nakládání s odpady, nabídne další místo k odkládání nepotřebných věcí. Velká část věcí odložených ve sběrném dvoře je následně předána k recyklaci nebo k jinému využití a na skládce jich tak skončí minimum,“ doplnila Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Trutnov.

Město na letošek chystá ještě další novinky ve třídění odpadů. Do systému svozu Door-to-Door chce za další sídliště a současně plánuje výměnu části stávajících odpadových košů v centru města a na frekventovaných místech za nádoby na tříděný odpad, které umožní separaci jednotlivých surovin.

(bažina, tz-mdě)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Michaela Dědková