Čtvrtek

18. července 2024

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Ve městě se přemnožili potkani, radnice nařídila deratizaci

21. 2. 2024

page.Name
Během posledních několika měsíců byl v Trutnově nahlášen zvýšený výskyt potkanů. Nejčastěji byli spatřeni zejména v centru města a na sídlištích. Radnice se na to rozhodla reagovat a vydala obecně závaznou vyhlášku o povinné deratizaci města. Ta je plánována celoplošně na jarní měsíce.

„Při prokazatelném přemnožení může obec nařídit provedení speciální ochranné deratizace vydáním obecně závazné vyhlášky. Tu schválili trutnovští zastupitelé na prosincovém zasedání,“ vysvětluje počínání vedení města Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov. „Speciální ochrannou deratizací se rozumí odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů,“ dodává.

Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba podnikající i každá právnická osoba. U obytných místností, pobytových místností a nebytových prostor nesloužících k podnikání deratizaci zajistí vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. Termín provedení deratizace je stanoven od 1. března 2024 do 15. května 2024.

„Zvýšený výskyt potkanů jsme zaznamenali především v centru města, tedy na Krakonošově náměstí a okolních ulicích – Bulharská, Jihoslovanská, Dlážděná, Havlíčkova, Příčná, Palackého, Vězeňská. Dalšími lokalitami byla sídliště. Nicméně, aby deratizace měla potřebný efekt, je nutné ji provést celoplošně,“ konstatuje Kasperová. Oprávnění k provádění speciální ochranné deratizace mají dle zákona pouze odborníci s osvědčením. Náklady nesou majitelé nemovitostí.  

Zcela vymýtit hlodavce z města je podle ranice nemožné, ovšem lze podniknout alespoň preventivní opatření, aby se tolik nemnožili. „Lidé by měli hlodavcům zamezit přístup k potravě, zejména vyspravit kanalizační přípojky, aby se potkani nedostali do potrubí a šachet. Zde pak nacházejí zbytky jídla splachovaného do WC. Dále by lidé měli zabezpečit popelnice a kontejnery,“ dodává Vendula Kasperová. Jde o nejčastější zdroje potravy pro hlodavce, kteří se pak v těchto lokalitách množí a vytvářejí si cíleně přístupy do kanalizační sítě.

(bog, tz-mdě)
redakce@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: Pixabay