Čtvrtek

20. června 2024

Nyní

18°

Zítra

25°

Svátek má

Zbouraná škola čeká na rekonstrukci, připravuje se nový projekt

13. 2. 2024

Zbouraná škola čeká na rekonstrukci, připravuje se nový projekt 8 snímků
Projekt modernizace areálu Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie ve Volanovské ulici se po neplánované demolici dvou ze šesti budov vrátil na začátek. Firma, která měla zajistit rekonstrukci za původně odhadovaných více než 60 milionů korun, odstranila dva nevyhovující na sebe přilehlé objekty. Demoliční práce vyšly téměř na deset milionů korun. Královéhradecký kraj, který je investorem, však nyní se stavební firmou řeší odstoupení od smlouvy. Důvodem je příprava nového projektu na rekonstrukci areálu.

Kraj původně počítal s rekonstrukcí budov, ale když se zřítila nosná zeď jedné z nich a byl zjištěn havarijní stav celého objektu, musel změnit plány.

Areál je nyní zabezpečen proti vstupu a pravidelně kontrolován. Kraj nechává zpracovat stavebně-ekonomický posudek koncepce na renovaci celého školního areálu. „Dokument zpracovává firma ATIP Trutnov, kraj za to zaplatí 360 000 korun. Posudek by měl být hotový v první polovině letošního roku,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Rada kraje pak vyhlásí veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci a později soutěž na zhotovitele stavby. Předpoklad nového rozpočtu na modernizaci areálu školy i to, jestli nebude nutná demolice dalších budov, ukáže podle hejtmanství až stavebně-ekonomický posudek.

Termín zahájení stavebních prací je odhadován nejdříve na druhou polovinu roku 2025. Provoz školy nebyl přerušen, výuka probíhá v náhradních prostorech, které vedení školy v Trutnově zajistilo.

Stavbaři začali upravovat později odstraněnou čtyřpatrovou budovu loni na jaře. Koncem června však spadla jedna z nosných zdí. Havárie se obešla bez zranění, v době pádu zdi nikdo na staveništi nebyl. Přivolaný statik uvedl, že stav stěny byl špatný především kvůli historickým rekonstrukcím, kdy byl využit nevhodný stavební materiál. Kvůli narušení obvodových stěn bylo několik měsíců dopravní omezení v místě, kde budova přiléhá k frekventované ulici. Demolice budovy A sloužící pro praktickou výuku oborů kuchař – číšník, školní jídelnu a kuchyň s kantýnou začala v srpnu loňského roku. Přitom byla zjištěna velká prasklina i na vedlejší budově B, kde se nacházela restaurace Junior, která musela být také zbourána.

Kraj původně mluvil o dvou etapách modernizace školského areálu ve Volanovské ulici. V první etapě měl vzniknout domov mládeže, ve druhé etapě přístavba s kompletními prostory pro obory cukrář a pekař včetně šaten, hygienické zařízení a zázemí pro úklid, dále dílny pro obor zedník i příležitostná dílna a sklad pro údržbu areálu.

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově vznikla v roce 2018 splynutím středních škol, a to teplické střední školy hotelnictví a společného stravování a trutnovské střední odborné školy a středního odborného učiliště.

ČTK
Foto: Kateřina Svobodová