reklama 

Škola dostala od Continentalu šek na 100 tisíc a otevřela trenažér

4.12.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 1096
 •• Komerční sdělení

Prospěšná spolupráce Střední průmyslové školy Trutnov a společnosti Continental přinesla významný posun v jejím dalším rozvoji. Za účasti žáků prvního a druhého ročníku oboru strojírenství - počítačová grafika a třetího ročníku oboru nástrojař včera společnost škole na odloučeném pracovišti praktického vyučování v Mladých Bukách předala finanční dar 100 tisíc korun. Kromě toho byl slavnostně uveden do provozu trenažér výrobní linky.

Škola dostala od Continentalu šek na 100 tisíc a otevřela trenažér

Letos v září škola obdržela od společnosti Continental část výrobní linky k dalšímu použití. „Z iniciativy učitelů odborného výcviku Františka Kloučka a Martina Fišera vznikl nápad s pomocí žáků zhotovit z tohoto zařízení trenažér výrobní linky pro výuku žáků. Ten jim umožní vytvořit reálné podmínky jako v prostředí v průmyslovém provozu,“ prozradil ředitel školy Vladislav Sauer s tím, že toto zařízení bude využívat zhruba 120 žáků oborů slaboproudá elektrotechnika, strojírenství, elektrikář a nástrojař. 

Trenažérem lze naprogramovat až čtyřem žákům najednou samostatné úlohy automatizace ovládání výrobní linky. Při tom jsou využívány programovatelné logické automaty společně s dotykovým zobrazovacím displejem v programovacím prostředí. „Cílovým stavem, na kterém v současnosti učitelé s žáky pracují, je propojení trenažéru výrobní linky s robotickými pracovišti,“ uvedl ředitel. Učitelé v této souvislosti také zpracovávají výuková skripta pro žáky a zadání cvičných úloh. Zařízení bude do výuky nasazeno od druhého pololetí školního roku.

Při slavnostní události ředitel Continentalu Lukáš Rosůlek seznámil žáky s výrobním programem trutnovského závodu a přiblížil jeho rozvojové plány. Předání finančního daru se zúčastnila personalistka společnosti Tereza Lešková, která připomenula vzájemnou úspěšnou spolupráci, možnosti prázdninových brigád a žákům nastínila programy společnosti pro podporu studentů středních a vysokých škol v průběhu studia a rovněž absolvent průmyslovky Jakub Husák, který žáky uvedl náplní pracovní pozice profesní inženýr ve společnosti. V trutnovském Continentalu našlo uplatnění téměř 300 absolventů průmyslovky.

Continental s více než 1800 zaměstnanci umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, exkurze, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben. „V roce 2016 společnost obdržela na základě nominace naší školy ocenění v projektu Škola firmě, firma škole za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů,“ připomenul ředitel Sauer.

Společnost se také stala partnerem celostátní soutěže odborných dovedností učebního oboru nástrojař. Ta se na pracovišti praktického vyučování v Mladých Bukách uskuteční 19. a 20. března příštího roku. Přihlášeno je zatím devět družstev ze čtyř krajů. „Školu reprezentuje vždy dvoučlenné družstvo žáků třetího ročníku. Soutěž zahrnuje praktickou část, při které žáci zhotoví výrobek podle výkresové dokumentace, a teoretickou, jejíž součástí je test odborných znalostí a vědomostí,“ dodal Sauer.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Luděk Dušek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama