Čtvrtek

30. května 2024

Nyní

17°

Zítra

18°

Svátek má

Do ulic se vydají koledníci Tříkrálové sbírky, přispět lze i online

1. 1. 2022

page.Name
Prvním lednovým dnem startuje největší charitativní sbírková akce v republice - Tříkrálová sbírka. Na Trutnovsku je již dvaadvacátým rokem pořádána Oblastní charitou Trutnov. Letos budou koledníci obcházet domácnosti až do 16. ledna.

Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde jsou potřeba, ale především zachovat osobní kontakt, který se v posledních letech z našich životů nedobrovolně vytrácí.

Za příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky dostanete od tříkrálových koledníků kalendář, cukřík a požehnají vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Zajisté nezapomenou ani tradičně zazpívat svou tříkrálovou koledu.

Výtěžek letošní sbírky bude na Trutnovsku použit k zakoupení nových elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek. „A peníze také poslouží jako příspěvek k zakoupení automobilu pro domácí hospicovou a paliativní péči Oblastní charity Trutnov,“ upřesnila koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Trutnov Lucie Poláčková.

V trutnovské půjčovně jsou poskytovány zdravotní a kompenzační pomůcky všem potřebným, kteří i přes svůj dočasný či trvalý zdravotní hendikep chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři, klienti se zdravotním postižením, lidé v produktivním věku po úrazu, děti, pacienti zdravotní a hospicové péče, ale i rodinní příslušníci, kteří v domácích podmínkách pečují o své nemocné blízké.

Domácí hospicová - paliativní je komplexní péče poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu nemoci. Jejím cílem je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z nevyléčitelného onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.

Přispět do sbírky také můžete na účet charity číslo 66008822/0800, VS: 777955026 nebo pomocí QR kódu.

„Všem, kteří se na sbírce budete podílet, bychom chtěli ze srdce poděkovat,“ dodala na závěr Lucie Poláčková.

(bog, tz-lpo)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: Jan Bartoš