Středa

22. května 2024

Nyní

15°

Zítra

11°

Svátek má

Průmyslovka dostala od firmy Kasper 100 tisíc, vyhlášen byl i Strojař roku

13. 4. 2024

Průmyslovka dostala od firmy Kasper 100 tisíc, vyhlášen byl i Strojař roku 17 snímků
Úspěšná trutnovská firma Kasper Kovo je pověstná tím, že podporuje nejen kulturu a sport, ale také vzdělávání. Ukázkovým příkladem v tomto směru je dlouhodobá a smysluplná spolupráce této společnosti se Střední průmyslovou školou v Trutnově, která trvá už od roku 2007 a přináší velmi pozitivní výsledky.

V této souvislosti včera v sídle školy v Horské ulici před třídou zaplněnou studenty Michal Hubálek, výkonný ředitel společnosti Kasper Kovo, předal řediteli školy Vladislavu Sauerovi šek s finančním darem ve výši 100 tisíc korun. „V naší dlouhodobé spolupráci budeme pokračovat i v letošním roce. Věřím, že finanční dar bude, stejně jako v minulosti, použit ve prospěch školy a hlavně studentů,“ řekl Hubálek.

Podle ředitele průmyslovky Sauera všechny finanční dary, které škola za dobu spolupráce od společnosti Kasper obdržela, byly použity na podporu vzdělávaní v oblasti strojírenství. „V minulosti jsme z těchto finančních prostředků pořídili 3D tiskárny, z darů jsme financovali pořízení robotických pracovišť, vybavení CNC technikou a právě částka, kterou jsme obdrželi nyní, bude použita na pořízení dalších kvalitních nástrojů pro CNC obrábění a přípravků pro strojírenskou výrobu,“ prozradil.

Součástí zmíněné spolupráce je také praxe studentů přímo ve firmě Kasper Kovo, což potvrdil i její výkonný ředitel. „Už tradičně máme několik studentů na dlouhodobých čtrnáctidenních praxích ze čtyřletých oborů s maturitou i z těch učebních. Studentům také o prázdninách nebo v době volna nabízíme brigády.“ Součástí slavnostního předání šeku bylo také vyhlášení soutěže Strojař roku 2024. Vítězem se stal Daniel Vilímek, druhé místo obsadil Jan Hamáček a třetí příčka patří Janu Všetečkovi.

„Blahopřeji všem a také děkuji, že jste se soutěže zúčastnili. Myslím si, že je to vhodná příprava k praktické části maturitní zkoušky,“ sdělil přítomným studentům ředitel Sauer. Vítěz soutěže Strojař roku 2024 se vydal na cestu strojírenského studia proto, že ho bavila matematika a fyzika, které v tomto oboru patří ke klíčovým předmětům. „Trutnovská průmyslovka byla nejprestižnější v okolí, tak jsem na ni nastoupil,“ uvedl student Vilímek, který by po maturitě rád pokračoval ve studiu na vysoké škole. „Přemýšlím o tom. Buď bych šel na Vysoké učení technické do Brna, nebo na školu ekonomického směru.“

V průběhu slavnostního setkání studenti měli možnost se prostřednictvím seznamu profesí seznámit se současnými pracovními pozicemi ve firmě Kasper Kovo i s platovými podmínkami. „Seznam až na výjimky obsahuje nabídky práce v dělnických profesích. Jsou to jen takové návrhy s tím, že je v současné době těžké predikovat, jaký bude vývoj mezd a situace na trhu,“ vysvětlila Dagmar Papíková, personální manažerka Kasper Kovo.

Jak poznamenal výkonný ředitel společnosti Kasper Kovo, vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem je vždy založený na vzájemné spolupráci. „Samozřejmě se předpokládá, že každý, kdo k nám nastoupí z absolventské pozice už má na určité úrovni nějaké praktické znalosti a dovednosti. U nás v praxi je to vždy na konkrétním pracovníkovi, jak rychle vyroste, má touhu se učit nové věci a do jaké míry se chce své práci věnovat. Strojírenské obory, které studujete, mají stoprocentní jistotu uplatnění na trhu práce i v budoucnu. Kvalitní strojař najde práci vždycky,“ sdělil studentům Michal Hubálek.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek